Školní družina je od letošního ledna zapojena do projektu Sportuj ve škole, vyhlášeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním cílem programu je podpora motorické a pohybové gramotnosti s důrazem na to, aby děti sport bavil. Druhým cílem je učit děti socializovat, tedy žít v kolektivu. Jednou nebo dvakrát v týdnu věnujeme hodinu pobytu v tělocvičně nebo na hřišti zábavným pohybovým hrám, průpravným hrám k některý sportům nebo všeobecnému pohybovému rozvoji.

V rámci kroužku keramiky jsme s většími dětmi vytvářeli ptáčky.

Výroběk dětí z druhé třídy v rámci kroužku Malý kuchtík.