Každou středu se scházíme se čtvťáky a páťáky na kroužku Čtenářský klub. Věnujeme se zde čtení zajímavou formou. Děti si navzájem doporučují zajímavé knížky. O knížkách společně diskutujeme. Hrajeme hry. Jednou jsme si vyzkoušeli  i tvořivé psaní. Děti měly psát pohádku, kdyby bylo něco jinak… Zde přikládám jednu práci na ukázku.

Jak by to vypadalo kdyby vlk potkal 3 Karkulky

Školní družina je od letošního ledna zapojena do projektu Sportuj ve škole, vyhlášeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním cílem programu je podpora motorické a pohybové gramotnosti s důrazem na to, aby děti sport bavil. Druhým cílem je učit děti socializovat, tedy žít v kolektivu. Jednou nebo dvakrát v týdnu věnujeme hodinu pobytu v tělocvičně nebo na hřišti zábavným pohybovým hrám, průpravným hrám k některý sportům nebo všeobecnému pohybovému rozvoji.

V rámci kroužku keramiky jsme s většími dětmi vytvářeli ptáčky.

Výroběk dětí z druhé třídy v rámci kroužku Malý kuchtík.