Projektový den „Barevná Evropa“

Projektový den „Barevná Evropa“

Cílem projektového dne bylo seznámit děti s kulturou, tradicemi a zvyky v evropských zemích. Vzhledem k tomu, že bylo velikonoční období, celý projektový den byl zaměřen právě na Velikonoce. Na prvním stanovišti dostal každý tým text, ve kterém bylo popsáno, jak se slaví Velikonoce v jednom z evropských států. Pak děti měly za úkol na toto téma nacvičit scénku, kterou na závěr předvedly ostatním. Na dalších stanovištích si mohly upéct jidáše a vyzkoušely si zdobení perníčků. Na posledním stanovišti jednotlivá družstva nakreslila, jak se slaví Velikonoce u nich doma a z toho vytvořila plakát. Projektový den se vydařil, děti si ho opravdu užily.

1467 1100 Základní a Mateřská škola Opatovec