Zápis do 1. třídy

Chystáte pro své děti studium na naší škole? Zde naleznete kompletní informace k zápisu do první třídy, včetně patřičných dokumentů ke stažení.

Nezapomeňte k zápisu s sebou donést:

  1. rodný list dítěte
  2. občanský průkaz 1 z rodičů
  3. vyplněný dotazník
  4. vyplněnou žádost o přijetí (o odklad) do ZŠ Opatovec
  5. pokud žádáte o odklad, přineste zprávu z vyšetření v poradně a zprávu od lékaře
  6. přezůvky

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy (545 kb)

Školní zralost (20 kb)

Dotazník pro rodiče žáka 1. třídy (26 kb)

Žádost o přijetí do ZŠ 2024 (15 kb)

Žádost o odklad školní docházky 2024 (15 kb)

Všeobecné informace (15kb)

Seznam pomůcek pro prvňáčky (731 kb)