Základní a Mateřská škola Opatovec

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy, kde naleznete všechny důležité informace o chodu školy, novinkách i plánovaných akcích.

Aktuality

Upozornění
Upozornění
700 700 Základní a Mateřská škola Opatovec
Přání hezkých prázdnin
Přání hezkých prázdnin
1080 1080 Základní a Mateřská škola Opatovec
Poděkování
Poděkování
150 150 Základní a Mateřská škola Opatovec
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost
1000 1500 Základní a Mateřská škola Opatovec

Kalendář akcí

Proč naše škola?

Jsme malotřídní vesnická škola s nízkým počtem žáků, kterým máme možnost se maximálně individuálně věnovat. Zde představujeme hlavní výhody a priority naší školy:

 • Příjemné rodinné prostředí a pozitivní školní klima
 • Moderní prostory a vybavení školy
 • Individuální přístup k žákům a jejich potřebám
 • Pravidelná a efektivní komunikace s rodiči, rodiče vítáni
 • Kvalitní vzdělávání – moderní metody, pomůcky, organizace projektových dnů
 • Pestrá nabídka akcí a zájmových kroužků pro děti
 • Důraz na pravidelný pohyb a rozvoj sportovních aktivit
 • Výuka angličtiny již od 1. ročníku
 • Ranní i odpolední družina
 • Pestré a zdravé stravování
 • Výborné výsledky žáků v celostátním testování, velká úspěšnost v soutěžích z různých oblastí
 • Spolupráce s MŠ (mimo jiné) v oblasti přípravy předškolních dětí, snaha o maximální adaptaci a snadný přestup dětí do školy

Partněři naší školy