Dokumenty

Žádost o uvolnění z výuky (323 kb)

Kvalifikační řád 2023 (389 kb)

Školní řád 2023 (115 kb)

Řád školní družiny (27 kb)

Výroční zpráva 2022 – 2023 (581 kb)

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny (511 kb)

Informace a přístup k osobním údajům (200 kb)

Školní preventivní strategie na rok 2023 – 2024 (27 kb)

Minimální preventivní program (3.3 MB)

Digitalizujeme školu 1 (307 kb)

Digitalizujeme školu 2 (303 kb)