Přespolní běh

Přespolní běh

Dne 14. 9. 2023 proběhl každoroční přespolní běh u rybníku Rosnička ve Svitavách. Naši školu reprezentovalo 9 žáků. Nejlépe se umístila Veronika Grundová ze 4. třídy, která skončila na 2. místě. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

1300 867 Základní a Mateřská škola Opatovec