Kroužky

V rámci odpolední družiny se děti mohou přihlásit do zájmových kroužků. Zaměření i obsah kroužků je navržen tak, aby byla všeobecně rozvíjena osobnost dítěte.

Dramatický kroužek
Kroužek děti vede k dramatickému vnímání. Zkouší si vžívání se do cizí role, hraní různých dramatických her. V rámci kroužku děti trénují různá vystoupení, která jsou následně představována rodičům v rámci veřejných akcí (např. Den matek, vánoční vystoupení). Kroužek vede Kateřina Olbertová.

Kroužek hry na flétnu
V kroužku hry na flétnu se děti učí základům hry na flétnu, učí se poznávat a číst noty, rozvíjet své rytmické a hudební cítění. Kroužek vede Vendula Bártová.

Kroužek logických a deskových her
Kroužek je zaměřen na rozvoj inteligence, rychlosti, postřehu, taktického uvažování a na trénování paměti. V kroužku se budou hrát strategické, logické a vědomostní hry, luštit hlavolamy, šifry a kvízy. Děti se zde naučí spolupracovat v týmu a budou si rozvíjet své IQ. Kroužek vede Mgr. Olga Štilárková.

Malý kuchtík
Na kroužku Malého kuchtíka se dětí učí základním postupům při přípravě jednodušších i složitějších pokrmů. Osvojují si základy vaření a pečení, rozvíjí sebeobsluhu dítěte. Kroužek vede Monika Daňková.

Anglický kroužek
Děti se zábavnou formou seznamují se základy angličtiny. Pomocí her, písniček, říkanek a pohybových aktivit snadno a nenásilně porozumí slovíčkům a frázím. Pracují s moderními pomůckami, obrázky, kartičkami, hračkami apod. Využívány jsou také audiovizuální pomůcky. Kroužek vede Jitka Mauerová.

Kroužek „Sportuj ve škole“
„Sportuj ve škole“ je kroužek, který je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj dítěte. Je postaven na mixu gymnastických, atletických cvičení a dalších cvičení. Nedílnou součástí jsou i pohybové hry. Cílem kroužku je vybudovat v dětech pozitivní vztah k pohybu a ke sportu a to přirozenou a hravou formou. Kroužek vede Bc. Daniela Valentovičová.

Kreativní kroužek
Kroužek je zaměřen na tvoření a kreativitu. Rozvíjí se především jemná motorika dětí, kreativita a praktické vnímání. Na kroužku si děti vyzkouší různé výtvarné postupy, práci s různými nástroji a pomůckami a budou vyrábět z mnoha různých materiálů. Kroužek vede Kateřina Olbertová.