Denní režim školky

6:15 – 8:30
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volné spontánní aktivity dětí.

8:30 – 9:00
Řízené pohybové aktivity, osobní hygiena, svačina.

9:00 – 9:30
Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky.

9:30 – 11:30
Pobyt dětí venku, případně náhradní činnosti.

11:30 – 12:15
Oběd a osobní hygiena dětí.

12:15 – 14:30
Spánek a odpočinek dětí respektující individuální potřeby jednotlivců, činnosti děti s nižší potřebou spánku, osobní hygiena, svačina.

14:30 – 15:45
Volné aktivity dětí, řízené činnosti, odchod dětí domů.