O mateřské škole

Mateřská škola Opatovec je oddělenou součástí základní školy a je jednotřídní. Najdete ji ve 2. podlaží budovy OÚ Opatovec. V mateřské škole byly v roce 2006 nově zrekonstruovány prostory šatny, WC, umývárny a herny. Rekonstrukce pokračovala v dalších letech výměnou oken, snížením a zateplením stropů. V roce 2019 proběhla poslední rekonstrukce vchodu mateřské školy.

Prostory školy jsou rozděleny na několik částí, z nichž největší je třída, ta je rozdělena na dvě části. První je jídelna se stolky, ale je také místem pro práci u stolečků (výtvarná činnost, skládání, stříhání, …). Druhá část třídy tvoří větší prostor pro různé individuální a skupinové hry. Tento prostor je rozdělen do několika částí: kuchyňka, ICT centrum, centrum pro hry se stavebnicí, centrum těl. aktivit, centrum hudby. Tyto části lze podle potřeby změnit. Školka má samostatnou ložnici, kde děti tráví svůj odpolední klid. V majetku školky je keramická pec, kterou využíváme při práci s hlínou, děti si během roku vytvoří několik keramických výrobků.

MŠ je obklopena zahradou, kterou od okolí odděluje plot. Na zahradě jsou dvě pískoviště, průlezka se skluzavkou, tabule pro psaní a kreslení, záhonky pro pěstování zeleniny. Děti mají dostatečný prostor pro jízdu na koloběžkách, volný pohyb, pohybové hry. Další výhodou MŠ je blízkost sportovního areálu s umělým povrchem, který můžeme bezprostředně využívat. Díky tomu, že jsme malá vesnická školka, která je umístěná v krásné přírodě, využíváme této výhody ve výchovně vzdělávacích činnostech a při vycházkách s dětmi.

Díky úzké spolupráci se Základní školou Opatovec se mohou naše starší děti účastnit  plaveckého výcviku a lyžařského výcviku.

Každý rok se snažíme dětem zpestřit výchovně-vzdělávací činnost dalšími různými zajímavými akcemi a výlety (návštěva knihovny ve Svitavách, Drakiáda, lampiónový průvod, cesta za sv. Martinem, vánoční dílničky pro rodiče s dětmi, společné Vánoce se ZŠ, návštěva předškoláků v 1. třídě v rámci přípravy na zápis do ZŠ, jarní dílničky, besídka ke Dni matek, společný výlet i s rodiči, cesta vláčkem do ČT na zmrzlinku, různá kulturní představení, besedy, Zahradní slavnost a jiné).