Slavnost Slabikáře

Slavnost Slabikáře

Prvňáčci již úspěšně zvládli první etapu čtení písmenek, slabik a slov, proto jim byl slavnostně za účasti rodičů a sourozenců 22. Listopadu 2023 předán Slabikář. Ten jim předala královna Slabikářka ze Čtenářského království po splnění pěti úkolů a získání 5 klíčů, kterými děti vysvobodily 4 zakleté princezny. Od paní učitelky dostaly také pamětní list. Poté následovala královská hostina se sladkou odměnou.

1300 975 Základní a Mateřská škola Opatovec