Projektový den „Cesta za informacemi“

Projektový den „Cesta za informacemi“

V pátek 9. 2. 2024 se konal projektový den „Cesta za informacemi“. Děti si vyzkoušely práci reportéra, vytvářely vlastní noviny, hledaly na internetu nové informace o evropských zemích a také zjišťovaly, jak vypadaly technologie dříve.

1100 825 Základní a Mateřská škola Opatovec