Projektový den „Hledám svůj svět“

Projektový den „Hledám svůj svět“

Dne 13.12. 2023 proběhl ve škole projektový den Hledám svůj svět. V úvodu žáci na základě příběhu vyvodili myšlenku, že dobré srdce je víc než hezký obličej a potom v družstvech vymysleli přání, co by do světa chtěli vypustit prostřednictvím skříňky štěstí a nechtěli vypustit prostřednictvím Pandořiny skříňky.

Poté již ve družstvech na stanovištích plnili jednotlivé úkoly:

  1. Do mapy Evropy zakreslili a popsali svůj ideální svět.
  2. Přiřadili k vánočním koledám písničky, které se jim podobají (rytmem, melodií,..) a jednu z nich si s družstvem nacvičili jako hudební vystoupení.
  3. Doplnili názvy vánočního cukroví a vyluštili rébusy –  slova, charakterizující vánoční atmosféru.
  4. Hledali na www.stránkách informace o tom, jak se slaví vánoce v Evropě a údaje zapisovali do tabulky.
  5. Pletli a pekli vánočky a vánoční cukroví.

Projektový den se vydařil, děti si ho užily a nás, dospělé, až překvapily zajímavými myšlenkami a nápady.

1300 975 Základní a Mateřská škola Opatovec