Projektový den „Den Země – jedna Země, jedno lidstvo“

Projektový den „Den Země – jedna Země, jedno lidstvo“

V pátek 26. 4. proběhl projektový den zaměřený na svátek Den Země s názvem „Jedna Země, jedno lidstvo“. Děti se při plnění úkolů zamýšlely nad důležitostí naší planety a nad tím, jak bychom ji mohli společně chránit a pomáhat jí. Vytvořily si „Lapbook“ o třídění odpadu, koláž ke koloběhu vody a jejímu významu, vymýšlely vlastní EKOpříběh i s ilustrací a také pomocí encyklopedií a počítačů vypracovávaly různé vědomostní pracovní listy a kvízové otázky. Vytvořili jsme společně myšlenkovou mapu k tématu a pomocí pátrací hry zjišťovali název celého projektu. Práce dětí byly velice povedené.

1333 1000 Základní a Mateřská škola Opatovec