OP JAK I – Rozvoj ZŠ a MŠ Opatovec

OP JAK I – Rozvoj ZŠ a MŠ Opatovec

Od 1. 7. 2023 jsme zapojeni do dalšího projektu EU s názvem OP JAK 1 – Rozvoj ZŠ a MŠ Opatovec. V rámci projektu jsme získali částku 884 049,- Kč, která bude využita na financování školního asistenta v MŠ i ZŠ, DVPP a inovaci ve vzdělávání.

150 150 Základní a Mateřská škola Opatovec