Besídka k svátku „Den matek“

Besídka k svátku „Den matek“

Již spoustu let se v naší obci dodržuje tradice sobotní besídky k svátku maminek, která je určena nejen pro maminky, ale na vystoupení dětí ze školy i mateřské školky se chodí dívat také tatínci, sourozenci, babičky, dědečkové a další příbuzní. Besídka se konala 4. 5. a i tentokrát děti spolu se svými paní učitelkami nacvičily krásný, téměř dvouhodinový program, se spoustou tanečků, scének, říkanek a hrou na hudební nástroje. Všem zúčastněným velice děkujeme za pozornost a potlesk pro děti a věříme, že jste si příjemné odpoledne spolu se svými rodinami užili.

1000 1333 Základní a Mateřská škola Opatovec