Adaptační dopoledne pro předškoláčky

Adaptační dopoledne pro předškoláčky

Jako každý rok i letos nás jedno červnové dopoledne navštívili naši budoucí prvňáčci s paní učitelkou ze školky, aby si za pomoci našich zkušených prvňáčků vyzkoušeli, jak se ve škole učíme, co vše zajímavého je ve škole od září bude čekat. Všechny děti byly moc šikovné, se všemi úkoly si hravě poradily a my věříme, že pro ně nástup do školy bude bezproblémový a že se děti za staršími kamarády do školy budou těšit.

1333 1000 Základní a Mateřská škola Opatovec