Poděkování

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že k 31. 7. 2024 odcházím do starobního důchodu, děkuji všem zaměstnancům za velmi dobrou spolupráci, rodičům za výbornou spolupráci a vstřícnost a starostovi a celému zastupitelstvu obce za podporu školy.

Mgr. Dana Procházková

150 150 Základní a Mateřská škola Opatovec