Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Naši prvňáčci zvládli za posledních 10 měsíců opravdu velký kus práce. Na začátku 1. třídy uměli několik písmenek a nyní s přehledem zvládají přečíst vše, co potřebují. Mají za sebou další důležitou „čtecí“ etapu, kdy jsme po Živé abecedě dokončili první opravdovou knihu – Slabikář. Proto si děti zasloužily, aby byly slavnostně pasování na opravdové čtenáře. Toho se zhostila královna Kunhuta v Ottendorferově knihovně ve Svitavách. Děti nejprve musely prokázat, že opravdu umějí číst, poté složily slib a nakonec je za pomoci meče královna přijala do Čtenářského království. Děti dostaly na památku knihu a poukaz do svitavské knihovny. Za odměnu nesměla chybět výborná kopečková zmrzlina a nakonec návštěva hřiště. Přejeme dětem, aby i nadále pro ně čtení bylo radostí a zábavou.

1333 1000 Základní a Mateřská škola Opatovec