Návštěva muzea

Návštěva muzea

V pátek 16.2.2024 jsme s dětmi navštívili městské muzeum ve Svitavách. Zde se děti mohly
potkat s vlkem, rysem nebo kočkou divokou. To vše díky výstavě „Kdy jste je viděli naposledy? “, tato výstava si klade za cíl seznámit příchozí se vzácnými, ubývajícími, přibývajícími i nepůvodními druhy rostlin, hub a živočichů.

800 602 Základní a Mateřská škola Opatovec