Aktuální informace

Aktuální informace o výuce pro rodiče najdete zde

O škole

Až do roku 1787 chodily děti z Opatovce, Košíř a Českého Lačnova do školy v Opatově. Kolem roku 1850 byla vedle kaple v Opatovci postavena přízemní budova se dvěma místnostmi, která sloužila jako škola. V roce 1962 byla však pro nedostatečný počet žáků zrušena. Také obyvatelé Košíř si v roce 1878 založili vlastní jednotřídní školu. Asi v roce 1890 se škola stala dvojtřídní. Kolem roku 1895 bylo přistavěno první patro, ve kterém byly 2 nové třídy. Školu původně navštěvovali žáci od 1. do 8. ročníku, později škola vzdělávala pouze žáky 1. až 4. ročníku. Tato škola funguje dodnes, je trojtřídní a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku.

(čerpáno z překladu německé kroniky)

VÝHODY NAŠÍ ŠKOLY

Rádi bychom Vám představili některé výhody naší malotřídní školičky, kterou najdete nedaleko Svitav:

1. ročník je samostatný (letos máme 9 prvňáčků).
Všechny tři třídy jsou již moderně vybaveny interaktivní tabulí.
Pro nízký počet dětí ve třídách se jim mohou pedagogičtí pracovníci lépe věnovat než v početnějších třídách.
Od 1.třídy mají děti angličtinu ve formě kroužku a od 2. třídy již jako samostatný předmět.
Spolupracujeme se základními školami ve Svitavách, kam od nás děti přestupují, např. s nimi máme stejné učebnice anglického jazyka, čímž dětem značně usnadňujeme přestup na druhý stupeň.
Na naší škole najdete celou škálu kroužků, které všestranně rozvíjejí děti. Jsou to např. kroužek tělovýchovně-dramatický (Šikulové), anglický, taneční, sportovní, vaření (Malý kuchtík), náboženství, hry logických a deskových her a kroužek fléten.

Účastníme se celostátního testování Kalibro v ČJ, M, přírodovědě, vlastivědě, AJ pro žáky 3. a 5.tříd a naši žáci se každoročně umísťují nad republikovým průměrem. Také se zapojujeme do různých soutěží a jsme v nich úspěšní, např. recitační, výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, matematické.
Jídelnu najdete přímo v budově školy, což je velká výhoda, děti nemusí nikam přecházet.
Při škole funguje i školní družina, školní družinu mohou navštěvovat i žáci 4. třídy.
Snažíme se dětem vytvářet bezpečné prostředí bez šikany a sebemenší problém ihned řešíme s rodiči.
Třídní schůzky jsou společné pro rodiče i děti.
Učíme netradičně a organizujeme tzv. Projektové dny.
Organizujeme společné akce rodičů a dětí – Den matek, Vánoční vystoupení pro rodiče s posezením u kávy a cukroví, Zahradní slavnost apod.