2. ročník

tř. učitel: Hana Telecká

Seznam pomůcek do 2. třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2020/2021

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJlv

ČJ

M

ČT

ÚT

ČJ

ČJ M

TV

ST

HV

AJ

VV

M-G

PRV

ČT

ČJ

PRV M

ČJsl

ČJ

M

TV

ČT

Hana Telecká- ČJ, M, M-G, PRV, ČJsl, ČJlv, PČ
Mgr. Olga Štilárková- AJ, ČT
Mgr. Jaromír Mikeš- TV, VV, HV