2. ročník

tř. učitel: Mgr. Olga Štilárková

Seznam pomůcek do 2.třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2022/2023

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJ-sl

ČJ

M

HV TV

ÚT

ČJ

M-G M

ČJ-lv

ST

PRV

ČJ

AJ

ČT

ČT

ČJ

M PRV

ČT

TV

ČJ

M

VV

Mgr. Olga Štilárková- ČJ, ČJ-sl, M, M-G, AJ
Mgr. Dominika Řehořová, Dis. – TV, HV
Vendula Bártová- ČJ-lv

Kateřina Olbertová – ČT, PRV, VV, PČ