1. ročník

tř. učitelka: Mgr. Olga Štilárková

Seznam školních pomůcek pro budoucí prvňáčky

plán učiva září

rozvrh hodin pro šk. rok 2020/2021

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJ-LV

M

ČJ

ÚT

M

ČJ ČJ

PRV

ST

ČJ

TV

ČJ

AJ-kr.

HV

ČT

M

ČJ PRV

VV

M

ČJ

ČJ

TV

vyučující:
Mgr. Olga Štilárková- ČJ, M, AJ- kr., VV

Tereza Zieglerová – PČ, PRV

Mgr. Jaromír Mikeš – HV, TV