Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:

  • Mgr. Dana Procházková, ředitelka, e – mail: zs.opatovec@seznam.cz
  • Mgr. Olga Štilárková, učitelka, e – mail: zsopatovec.stilarkova@seznam.cz
  • Jitka Mauerová, učitelka, e – mail: jitka.mauerova@zsamsopatovec.cz
  • Vendula Bártová, učitelka, vychovatelka, e – mail: vendula.bartova@zsamsopatovec.cz
  • Kateřina Olbertová, vychovatelka, e – mail: katerina.olbertova@zsamsopatovec.cz
  • Bc. Daniela Valentovičová, školní a pedagogická asistentka, vychovatelka, e – mail: daniela.valentovicova@zsamsopatovec.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

  • Monika Daňková, kuchařka
  • Michaela Brůžičková, pomocná kuchařka, účetní ZŠ, vedoucí stravování, e – mail: ucetni.zsopatovec@seznam.cz
  • Blanka Drábíková, uklízečka

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Dana Procházková – koordinátor inkluze
Mgr. Olga Štilárková – vedoucí ŠPP, speciální pedagog, logoped, metodik prevence