Ve středu všechny třídy končí v 8. 30. Tento den nebude ŠD ani oběd.

Ve čtvrtek 1. a 2 . třída končí v 11. 10. Poté půjdou na oběd. 3. – 5. třída končí v 12. 05 a poté odchází na oběd.

V pátek 1. a 5. třída končí v 11. 10, pak odchází na oběd. 2. třída končí v 11. 10, pak jsou do ŠD, po obědě budou v 12. 00. 3. a 4. třída končí v 12. 05 a pak jdou na oběd.

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 v 7. 30 h. Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci také aktovku. Vyučování končí v 8.30 h, tento den nebude školní družina ani oběd. První školní den se všichni žáci budou testovat.