Ve čtvrtek 5. 5. vyjely děti z 1. třídy do Svitav do Městské knihovny. Zde byl pro ně připraven zajímavý program na podporu čtenářské gramotnosti.

V úterý 29. 3. paní učitelka z 1. třídy  pozvala do školy rodiče  s předškoláčky. Současní prvňáčci ukázali předškolákům, jak se hravou formou mohou učit matematice a českému jazyku.  Pak si všichni společně vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli.

Ve středu 27. 4. 2022 proběhl v ZŠ Opatovec tématický zápis žáků do 1. třídy s názvem Školní království. Zúčastnilo se ho 12 žáků. Všechny děti byly šikovné, zápis si užily a většina se do školy těší.

Ve středu 27. 4. 2022 se vybraní žáci a žákyně 1. – 3. třídy zúčastnili fotbalového turnaje  McDonalds cup ve Svitavách. Soutěžilo 6 týmů a naši se umístili na krásném 4. místě. Žákům gratulujeme a děkujeme p. Merkudovi a Lampárkovi za pomoc se zabezpečením a doprovod žáků.

V úterý 12. 4. jsme navštívili Záchrannou stanici a Ekocentrum Pasíčka. Děti zde absolvovaly dva programy. První program se jmenoval Návrat na hnízdiště. Součástí programu bylo promítání diapozitivů o ochraně ptáků v době hnízdění a vyvádění mláďat a o migraci tažného ptactva. Nakonec si mohly vyrobit ptáčka z keramické hlíny.

Druhý program byla prohlídka expozice s výkladem. Děti si vyslechly životní příběhy trvale postižených volně žijících živočichů, jak jim můžeme v přírodě pomoci, jejich životní podmínky atd. Nakonec viděly skoro 40 druhů zvířat z řad pěvců, dravců, sov a savců.

Dne 25. 3. se konal projektový den na téma vynález knihy a její význam. Děti prověřovaly svoje znalosti, paměť a kreativitu na čtyřech stanovištích. Na prvním si vyzkoušely rychlost ručního psaní, tisknutí pomocí tiskátek a tiskárny. Na druhém si prověřily, jak znají významné knihy a spisovatele. Na třetím pracovaly s textem a učily se orientovat ve školní knihovně. A na posledním závěrečném vyráběly vlastní knihu. Děti si uvědomily, jak doba pokročila a jak náročné bylo knihu napsat ručně. Naučily se také v knihách vyhledávat informace a uplatnit je. Projektový den si děti užily a pracovaly, tak jak měly. 

« 1 z 2 »

V úterý 22. 2. proběhl na naší škole Zápis na zkoušku.

« 1 z 3 »