Dne 28. 11. 2022 proběhla v 1. třídě Slavnost Slabikáře za účasti rodičů. Děti plnily různé úkoly zaměřené na čtenářství a za jejich splnění získávaly obrázky pohádkových postaviček. Děti byly velmi šikovné, všechny úkoly splnily, a proto jim paní ředitelka – královna Slabikářka – slavnostně předala Slabikář. Nakonec byly ještě odměněny sladkou dobrůtkou.

Naše škola se letos zapojila do soutěže Logická olympiáda, která byla pořádaná Mensou ČR. Soutěž Logická olympiáda byla unikátní v tom, že v ní o úspěchu rozhodovalo logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí.

Soutěž byla rozdělena do těchto kategorií:

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3. – 5. třída)

Základní kolo proběhlo v říjnu.

V kategorii A1 jsme se neúčastnili.

V kategorii A2 se zapojilo v celé republice 4293 dětí a v našem kraji 265 dětí.

Za naši školu soutěžil T. Telecký, který se umístil na úžasném 6. – 11. místě v kraji, v celé republice to bylo 139. – 255. místo.

V kategorii A se zapojilo v celé republice 17701 dětí a v našem kraji 1073 dětí.

Za naši školu soutěžili E. Kudrnová, V. Klusoňová  a L. Šimůnek.

E. Kudrnová byla 97. – 101. místě v kraji a v celé republice na 2126. – 2228. místě.

L. Šimůnek byl 339. – 353. místě v kraji a v celé republice na 7150. – 7367. místě.

Účastníkům gratulujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhl ve škole první projektový den na téma  Jak se dělá reklama. Žáci se dozvěděli informace o tvorbě reklamy, jejích typech, kladných a záporných stránkách, inzerátech a reklamních sloganech. Na jednotlivých stanovištích pak ve družstvech plnili různé úkoly. Například na vylosované téma secvičili reklamní scénku, vymysleli inzerát, představili svůj obchod a vytvořili reklamní plakát. Projektový den se vydařil, všechny děti pracovaly se zájmem a opravdu si ho užily.

[Best_Wordpress_Gallery id=“415″ gal_title=“20. 10. 2022 Projektový den Jak se dělá reklama“]

Ve čtvrtek 6. 10. proběhla na TJ hřišti tradiční Drakiáda. Počasí bylo krásné, takže si to děti mohly pořádně užít.

[Best_Wordpress_Gallery id=“412″ gal_title=“6. 10. 2022 Drakiáda“]

Od 1.9. 2022 do 22.12.2022 je škola opět zapojena do projektu financovaného z prostředků EU Doučování. Program je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Vybraní žáci budou po vyučování doučováni třídními učiteli a p. asistentkou. Na toto období škola získala 13 800,- Kč.

V úterý 13. září jsme navštívili naše hlavní město. V hodinách prvouky a vlastivědy se třeťáci, čtvrťáci a páťáci na exkurzi dobře připravili. Cesta vlakem z České Třebové uběhla velmi rychle. Na hlavním nádraží jsme nasedli na metro, někteří poprvé v životě, a vystoupili ve stanici Hradčanská. Dál už jsme pokračovali pěšky. Došli jsme k Pražskému hradu, kde všichni museli projít bezpečnostním rámem. Prohlédli jsme si první a druhé nádvoří, Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Pak jsme počkali na střídání hradní stráže. Po zámeckých schodech jsme se přes Karlův most vydali do centra. Na Staroměstském náměstí jsme navštívili stánky se suvenýry a pak u orloje počkali na celou hodinu. Naše kroky pak zamířily na Václavské náměstí, kde jsme si u sochy sv. Václava udělali společnou fotku. Následovala cesta tramvají na Újezd a jízda lanovkou na Petřín. Už jsme se těšili na zrcadlové bludiště a také na Petřínskou rozhlednu, ze které byl nádherný rozhled na celou Prahu. Bohužel všechno jednou končí a my jsme se museli vydat na zpáteční cestu. Sice nás všechny už bolely nohy, ale díky nádhernému počasí jsme si výlet opravdu

[Best_Wordpress_Gallery id=“410″ gal_title=“Praha 2022″]