Ve středu ráno jsme společně s prvňáčky jeli do knihovny ve Svitavách. Děti zde úspěšně absolvovaly Pasování do stavu čtenářů. Potkali jsme zde rytířku Gabrielu z Abecedova. Ta nás provedla celým procesem Pasování. Děti jí musely přečíst správně básničku. Za odměnu dostaly knížku a diplom.

« 1 z 2 »

V úterý 1. 6. do naší školy zavítali budoucí prvňáčci na edukační hodinu. Děti si vyzkoušely, jak to bude vypadat, až z nich budou školáci. Všechny děti byly šikovné, úkoly plnily s nadšením a bez chyby. Do školy už se moc a moc těší.

« 1 z 2 »

V úterý 25. 5. jsme po dlouhé době měli projektový den. Do školy zavítal cestovatel Adam Lelek autor projektu –Planeta Země 3000. Poutavým způsobem vyprávěl na téma Zvířata kolem nás. Přitom promítal dokumentární film svých cest. Z kapacitních důvodů jsme byli rozděleni do dvou skupin. Polovina sledovala program a druhá plnila na čtyřech stanovištích úkoly na téma „Cestovatelé a cestování“. Pak se skupiny vyměnily. Každé družstvo si vylosovalo příběh z knížky ,,Cestování po světě “ o partě dětí, která navštíví některou ze zemí světa. Na základě tohoto příběhu měla jednotlivá družstva vytvořit cestovatelský deník, kde budou obrázky z této země, údaje o ní, na mapě vyznačená cesta z ČR do této země apod. Na jiném stanovišti sestavila družstva puzzle Svět a pomocí Albi kouzelného pera vyhledávala odpovědi na zadané otázky. Přichystáno bylo i několik pracovních listů, které prověřili znalost cizokrajných živočichů, turistických a mapových značek. Pro nejmladší členy družstev byly připraveny zábavné úkoly jako například dokreslit svetr s norským vzorem nebo domalovat indiánský totem.

Ve čtvrtek 22. 4. proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 7 dětí. Děti prošly 4 stanoviště a plnily úkoly, za které získávaly samolepky.