Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí  4. 9. 2023  v  7. 30 h.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci také aktovku.

Vyučování končí v 8. 30 h, tento den nebude školní družina ani oběd.

V úterý 31. 5. odpoledne proběhl ve škole Projektový den pro rodiče s názvem Hry bez hranic. Všechny úkoly byly založeny na kreativitě soutěžících družstev. Prvním úkolem bylo vyluštit křížovku. Dalším úkolem bylo vyrobit stejný obrázek z ovoce podle předlohy. Dále rodiče s dětmi museli postavit pyramidu, zabalit mumii, pomoci Pátkovi dovézt jídlo a pití. Na závěr byly oceněny nejen nejlepší týmy, ale i všichni ostatní. Pak si děti opekly špekáčky, zadováděly si na hřišti a po večeři už si užívaly dobrodružství při spaní ve škole. Fotky najdete na naši facebookové stránce.

V sobotu 20. 5. proběhl v Kulturním domě v Opatovci již tradiční  Den matek tentokrát  s názvem Cestujeme po světě. Děti ze školní družiny vystoupily jako Indiáni. Prvňáčci a druháčci si zahráli na rybičky v moři. Čtvrťáci a páťáci doprovázeli africké písně na netradiční hudební nástroje Boomwhackers  a zazpívali anglickou písničku. Třeťáci cestovali za doprovodu anglické písničky  autobusem. Děti z kroužku Šikulů předvedly hru o cestování na moři. Celé vystoupení bylo oživeno zpěvem a hrou na flétny. Při závěrečné písničce Chválím tě, země má, která zazněla na závěr od dětí z MŠ i ZŠ, se někteří neubránili dojetí. Fotky a videa naleznete na naši facebookové stránce.