Ve středu 22. 6. ráno jsme společně s prvňáčky jeli do Ottenderferovy knihovny ve Svitavách. Děti zde úspěšně absolvovaly Pasování do stavu čtenářů. Potkali jsme zde rytířku Gabrielu z Abecedova. Ta nás provedla celým procesem Pasování. Děti jí musely přečíst správně básničku. Za odměnu dostaly knížku a diplom.

V úterý 21. 6. děti vyrazily do Svitav na dopravní hřiště. Vyzkoušely si nový vozový park a procvičily si dopravní značky a předpisy. Výlet se nám vydařil.

Ve čtvrtek 16. 6. odpoledne proběhla každoroční Zahradní slavnost, kde jsme přivítali budoucí školáky a rozloučily se s páťáky. Následoval tanec dětí na píseň Mumuland. Maminky připravily bohaté občerstvení, na kterém si děti nakonec pochutnaly.

« 1 z 2 »

V úterý 31. 5. proběhla naše druhá edukačně- stimulační hodina pro předškoláky, která byla zaměřená na předmatematické představy a grafomotoriku.

V pondělí 6. 6. jsme jeli na školní výlet do Punkevních jeskyní. O půl osmé ráno jsme odjížděli od školy. Po příjezdu na parkoviště u hotelu Skalní mlýn se děti nasvačily. Poté následovala jízda vláčkem a lanovkou až na parkoviště u chaty Macocha. Zde si mohly děti nakoupit různé suvenýry a dárečky u stánků. Také se podívaly z horního a spodního můstku na dno propasti Macocha. Po obědě jsme sjeli lanovkou dolů a šli na prohlídku Punkevních jeskyní. Po projížďce na lodičkách už nás čekal jen odjezd zpátky domů. I přes počáteční nepřízeň počasí se výlet vydařil a dětem se líbil.

V úterý 24. 5. odpoledne proběhl ve škole Projektový den pro rodiče. Program letošního dne pro rodiče vycházel z celoročního projektu ,,Trocha historie nikoho nezabije“. Všechny úkoly byly založeny na kreativitě soutěžících družstev. Prvním úkolem bylo vytvořit z přidělených kostek jednu prostorovou stavbu z České republiky. Dalším úkolem bylo uhádnout pověsti na základě obrázku nebo části textu, spojit známé historické dvojice k sobě a vyluštit zašifrovaný text. Dále rodiče s dětmi museli házet míč na mamuta, poskládat ohniště, složit puzzle, najít princezně ztracené korále, složit co nejvíc staveb z kostek nebo dát dohromady identikit hledané osoby. Došlo i na pokusy, kdy družstva hledala jed v lahvičkách. Na závěr byly oceněny nejen nejlepší týmy, ale všichni, co se snažili. Pak už si děti užívaly dobrodružství při spaní ve škole.

« 1 z 2 »

Po dvouleté přestávce jsme připravili na Den matek program s názvem Láska kvete v každé době. Inspirováni celoročním projektem ,,Trocha historie nikoho nezabije“ jsme nacvičili několik vystoupení. Děti ze školní družiny ve vystoupení Praprapradávno předvedly, jak se žilo v pravěku. Prvňáčci zahráli, jak to asi bylo s příchodem starých Slovanů na naše území. Čtvrťáci a páťáci zaujali veselou, veršovanou dramatizací pověsti Dívčí válka. Malí Šikulové pak první půli ukončili návrat do minulosti vyprávěním o Karlu IV. Po přestávce se více tančilo, děvčata a chlapci z kroužku Šikulů nachystali vystoupení s názvem Marnivá sestřenice, O mlsné princezně a Jiná doba, jiný tanec. Celé vystoupení jsme oživili hrou na flétny a písněmi. Hlavně písnička Maminčin perník, která zazněla na závěr, měla velký úspěch. Další fotky budou přidány později.

Ve čtvrtek 5.5.2022  jsme  se zúčastnili okresního kola Atletického trojboje ve Svitavách. Čtyřčlenné družstvo ve složení J. Merkuda, J. Kösslerová, M. Staša a M. Grundová závodilo v běhu na 50 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a štafetě 4 krát 60m. Závodu se zúčastnilo  14 družstev a naše družstvo se umístilo na krásném 9.místě. Gratulujeme !