Naše škola se letos zapojila do soutěže Logická olympiáda, která byla pořádaná Mensou ČR. Soutěž Logická olympiáda byla unikátní v tom, že v ní o úspěchu rozhodovalo logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí.

Soutěž byla rozdělena do těchto kategorií:

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3. – 5. třída)

Základní kolo proběhlo v říjnu.

V kategorii A1 jsme se neúčastnili.

V kategorii A2 se zapojilo v celé republice 4293 dětí a v našem kraji 265 dětí.

Za naši školu soutěžil T. Telecký, který se umístil na úžasném 6. – 11. místě v kraji, v celé republice to bylo 139. – 255. místo.

V kategorii A se zapojilo v celé republice 17701 dětí a v našem kraji 1073 dětí.

Za naši školu soutěžili E. Kudrnová, V. Klusoňová  a L. Šimůnek.

E. Kudrnová byla 97. – 101. místě v kraji a v celé republice na 2126. – 2228. místě.

L. Šimůnek byl 339. – 353. místě v kraji a v celé republice na 7150. – 7367. místě.

Účastníkům gratulujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhl ve škole první projektový den na téma  Jak se dělá reklama. Žáci se dozvěděli informace o tvorbě reklamy, jejích typech, kladných a záporných stránkách, inzerátech a reklamních sloganech. Na jednotlivých stanovištích pak ve družstvech plnili různé úkoly. Například na vylosované téma secvičili reklamní scénku, vymysleli inzerát, představili svůj obchod a vytvořili reklamní plakát. Projektový den se vydařil, všechny děti pracovaly se zájmem a opravdu si ho užily.

« z 2 »

Ve čtvrtek 6. 10. proběhla na TJ hřišti tradiční Drakiáda. Počasí bylo krásné, takže si to děti mohly pořádně užít.

Od 1.9. 2022 do 22.12.2022 je škola opět zapojena do projektu financovaného z prostředků EU Doučování. Program je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Vybraní žáci budou po vyučování doučováni třídními učiteli a p. asistentkou. Na toto období škola získala 13 800,- Kč.

V úterý 13. září jsme navštívili naše hlavní město. V hodinách prvouky a vlastivědy se třeťáci, čtvrťáci a páťáci na exkurzi dobře připravili. Cesta vlakem z České Třebové uběhla velmi rychle. Na hlavním nádraží jsme nasedli na metro, někteří poprvé v životě, a vystoupili ve stanici Hradčanská. Dál už jsme pokračovali pěšky. Došli jsme k Pražskému hradu, kde všichni museli projít bezpečnostním rámem. Prohlédli jsme si první a druhé nádvoří, Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Pak jsme počkali na střídání hradní stráže. Po zámeckých schodech jsme se přes Karlův most vydali do centra. Na Staroměstském náměstí jsme navštívili stánky se suvenýry a pak u orloje počkali na celou hodinu. Naše kroky pak zamířily na Václavské náměstí, kde jsme si u sochy sv. Václava udělali společnou fotku. Následovala cesta tramvají na Újezd a jízda lanovkou na Petřín. Už jsme se těšili na zrcadlové bludiště a také na Petřínskou rozhlednu, ze které byl nádherný rozhled na celou Prahu. Bohužel všechno jednou končí a my jsme se museli vydat na zpáteční cestu. Sice nás všechny už bolely nohy, ale díky nádhernému počasí jsme si výlet opravdu

Vybraní žáci naší školy se dne 15.9.2022 zúčastnili obvodního kola přespolního běhu u rybníku Rosnička ve Svitavách. Všichni naši závodníci běželi s vypětím všech sil, avšak na první příčku se dostala pouze žákyně třetí třídy Veronika Grundová, která nechala všechny účastnice závodu daleko za sebou. Úspěšní ale také byli Aneta Říkovská, která si doběhla pro pěkné 5. místo a Jíří Pokorný, který taktéž získal 5. místo. Konkurence tohoto běhu byla tak veliká, že se ostatní žáci naší školy na první místa nedostali i přes to, že běželi velice dobře a rychle.

Ve čtvrtek 8. 9. jsme vyjeli do Městské knihovny ve Svitavách na program, který připravily paní knihovnice. Po programu si mohly děti prohlédnout i knihovnu.

Ve čtvrtek 1. 9. v 7. 30 proběhlo slavnostní zahájení školní roku. Děti z 1. třídy přišel přivítat pan starosta a daroval jim na památku knížku.