Projektový den 17.2. 2023 „Jaká je škola u mě doma“

Na naší škole proběhl dne 17. 2. 2023 projektový den s názvem „Jaká je škola u mě doma“.  Na začátku se děti seznámily s tématem a vyplnily krátkou tajenku, která byla spojená s kulturou a předsudky. Poté se rozdělily na skupinky a plnily úkoly na čtyřech stanovištích. Na 1. stanovišti se věnovaly čtení a porozumění textu, který popisoval různé kulturní tradice a zvyky v různých zemích světa. Děti si tímto způsobem rozšířily své znalosti o různých kulturách. Na 2. stanovišti odpovídaly na otázky k textu z 1. stanoviště. Na 3. stanovišti se zabývaly šiframi, ve kterých byla zakódovaná slova spojená s tématem kultury. Na 4. stanovišti vytvářely velké plakáty o zemích, které jim byly přiděleny. Na plakátech děti shrnuly informace o místních zvycích, škole, oděvu, hudbě, jídle a dalších kulturních tématech. Projektový den byl ukončen diskuzí a prezentací vytvořených plakátů. Tento projekt byl pro děti velmi inspirativní a obohatil jejich znalosti o různé kulturní tradice, zvyky a předsudky, které se ve společnosti vyskytují.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka