Informace k provozu školy

Základní škola Opatovec zahájí svoji činnost 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Provoz školy a školní družiny bude probíhat běžným způsobem s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19. Zvýšená pozornost bude věnována hygienickým podmínkám – ve škole budou i nadále k dispozici nádoby s dezinfekcí, jednorázové papírové ručníky, celé prostory školy budu pravidelně několikrát denně dezinfikovány, místnosti budou často větrány. Nošení roušek v budově školy není prozatím nařízeno. Pro případ náhlé potřeby prosíme o uložení jedné roušky v sáčku do pytlíku u lavice.

Důraz bude kladen také zejména na osobní a respirační hygienu u dětí. Děti si po příchodu do budovy a poté pravidelně několikrát denně budou důkladně mýt ruce. Na kýchání a smrkání budou používat papírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí do koše a opět si důkladně umyjí ruce.

Žádáme zákonné zástupce či jiný doprovod dětí, aby zvážili svůj pobyt v budově školy, popř. ho zkrátili na nezbytně nutnou dobu. Samozřejmě budeme tolerovat doprovod zejména prvňáčků na začátku školního roku.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Z tohoto důvodu upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.) nemohou do školy vstoupit. V případě zjištění uvedených příznaků je povinnosti školy ihned žáka izolovat a informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce poté telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Prosíme rodiče o vzájemnou ohleduplnost a trpělivost při dodržování nutných pravidel v této výjimečné době. Také my se budeme snažit vyjít maximálně vstříc jak potřebám dětí tak Vám. Začátek školního roku budeme věnovat především adaptaci žáků po návratu do školy, zjišťování nerovností v učivu a poté plynule navazovat na aktuální dovednosti a znalosti žáků.

O aktuálních informacích a případných omezeních či nařízeních budeme vždy včas informovat, prosíme tedy o pravidelné sledování webových stránek školy.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka