5. ročník

tř. učitelka: Mgr. Dana Procházková

Seznam pomůcek do 4.a 5.třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2021/2022

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJ

ČJ

M

TV AJ

ÚT

ČJ

M M-G

AJ

ČJlv,sl

VV VV

ST

PŘ/VL

ČT

PŘ/VL

AJ

ČT

M

M

TV

PŘ/VL

INF

ČJ

ČJ

HV

ČT

vyučující:
Mgr. Dana Procházková – ČJ, M, M – G, TV
Hana Telecká – PŘ/VL, ČT, ČJ-lv, ČJsl
Mgr. Olga Štilárková- AJ, HV
Tereza Ziglerová – INF

Mgr. Dominika Řehořová, Dis. – VV, PČ