5. ročník

tř. učitelka: Mgr. Dana Procházková

Seznam pomůcek do 4.a5.tř.

rozvrh hodin pro šk. rok 2022/2023

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJ

ČJ

M

TV AJ

ÚT

ČJ

M M-G

INF

PŘ/VL ČT

ST

ČJ-lv

PŘ/VL

PŘ/VL

ČJ-sl

HV

ČT

M

M

TV

AJ

ČJ

ČJ

VV

VV AJ

vyučující:
Mgr. Dana Procházková – ČJ, M, M – G, TV
Hana Telecká – PŘ/VL, ČT, ČJ-lv, ČJ-sl
Mgr. Olga Štilárková- AJ
Mgr. Dominika Řehořová, Dis. – INF, VV, PČ, HV