5. ročník

tř. učitelka: Mgr. Dana Procházková

Seznam pomůcek do 4.a 5.třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2018/2019

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

Čj

Čj

M

PŘ/VL AJ

ÚT

ČJ

M M-G

TV

Inf VV VV

ST

HV

ČT

ČJ-sloh

PŘ/VL

AJ

ČT

M

M

TV

PŘ/VL

ČJ-lv

ČJ

ČJ

AJ

vyučující:
Mgr. Dana Procházková – Čj, M, M – G, TV
Hana Telecká – Př, Vl, Čtení, PČ
Mgr. Olga Štilárková- AJ, Inf, HV
Mgr. Jolana Sejbalová – VV, ČJ- Lv, sloh