5. ročník

tř. učitelka: Mgr. Dana Procházková

Seznam pomůcek do 4.a 5.třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2020/2021

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJ

ČJ

M

AJ TV

ÚT

ČJ

M M-G

AJ

HV ČJlv INF

ST

ČT

PŘ/VL

VV

VV

ČT

M

M

AJ

TV

PŘ/VL

ČJ

ČJ

ČJsl

PŘ/VL  PČ

vyučující:
Mgr. Dana Procházková – ČJ, M, M – G
Hana Telecká – PŘ/VL, ČT, PČ, ČJ-sl, VV
Mgr. Olga Štilárková- AJ
Mgr. Jaromír Mikeš– ČJ- lv, INF, HV, TV