4. ročník

tř. učitelka: Mgr. Dana Procházková

Seznam pomůcek do 4. třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2020/2021

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:30-13:15

7

13:25-14:10

PO

ČJ

ČJ

M

AJ TV

ÚT

ČJ

M M-G

AJ

HV INF ČJlv

ST

ČT

PŘ/VL

VV

VV

ČT

M

M

AJ

TV

PŘ/VL

ČJ

ČJ

ČJsl

PŘ/VL

Vyučující:
Mgr. Dana Procházková – ČJ, M, M – G, AJ
Hana Telecká – Př/Vl, ČT, PČ, ČJsl, VV
Mgr. Jaromír Mikeš – ČJlv, INF, HV, TV