4. ročník

tř. učitelka: Mgr. Dana Procházková

Seznam pomůcek do 4. třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2021/2022

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:30-13:15

7

13:25-14:10

PO

ČJ

ČJ

M

TV AJ

ÚT

ČJ

M M-G

AJ

ČJlv,sl VV VV

ST

AJ

ČT

PŘ/VL

ČT

M

M

TV

PŘ/VL

PŘ/VL 

ČJ

ČJ

HV

ČT INF

Vyučující:
Mgr. Dana Procházková – ČJ, M, M – G, TV
Hana Telecká – Př/Vl, ČT, ČJlv, ČJsl, INF
Mgr. Olga Štilárková – HV

Tereza Ziglerová – AJ

Mgr. Dominika Řehořová, Dis. – VV, PČ