4. ročník

tř. učitelka: Mgr. Dana Procházková

Seznam pomůcek do 4. třídy

seznam žáků:
chlapci – Matěj Pokorný, Filip Moravec, Tomáš Mrštný, Robin Popelka
dívky –Veronika Peňázová, Lucie Hartmanová, Adriana Hrbková, Tereza Molišová, Natálie Herzánová, Adéla Kloudová


rozvrh hodin pro šk. rok 2018/2019

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJ

ČJ

M

PŘ/VL AJ

ÚT

ČJ

M M-G

TV

ČJ-sloh VV VV

ST

HV

ČT

PŘ/VL

AJ

ČT

M

M

TV

PŘ/VL

ČJ-Lv

ČJ

ČJ

INF

AJ

Vyučující:
Mgr. Dana Procházková – ČJ, M, M – G, TV
Hana Telecká – Př, Vl, Čtení, Inf, PČ
Mgr. Olga Štilárková- AJ, HV, ČJ- sloh
Mgr. Jolana Sejbalová – ČJ- Lv, VV