3. ročník

tř. učitel: Mgr. Olga Štilárková

Seznam pomůcek do 3.třídy

rozvrh hodin pro šk. rok 2022/2023

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:30-13:15

7

13:25-14:00

PO

ČJ-sl

ČJ

M

AJ TV

ÚT

ČJ

M M-G PRV

ST

ČJ

VV

ČT

PRV

ČT

ČJ

M

AJ

ČJ-lv

TV

ČJ

HV

M

AJ PRV

vyučující:
Mgr. Olga Štilárková – ČJ, ČJ-sl, M, M-G, AJ
Mgr. Dominika Řehořová, Dis. – HV, TV
Vendula Bártová – VV, PČ

Kateřina Olbertová – ČJlv, ČT, PRV