3. ročník

tř. učitelka: Mgr. Jolana Sejbalová

Seznam pomůcek do 3. třídy

 

rozvrh hodin pro šk. rok 2018/2019

1

7:30-8:15

2

8:25-9:10

3

9:30-10:15

4

10:25-11:10

5

11:20-12:05

6

12:35-13:20

7

13:30-14:15

PO

ČJ

ČJ

M

AJ

ÚT

ČJ

ČJ M TV VV

ST

HV

ČJ

PRV

PRV

AJ

ČT

M

ČJ

TV

M-G

ČJ-Lv

ČJ

M

PRV

AJ

vyučující:
Mgr. Jolana Sejbalová – ČJ, M, VV, ČJ- Lv, M – G
Mgr. Olga Štilárková- AJ, HV
Hana Telecká – Prv, PČ
Mgr. Dana Procházková – Tv