Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:

  • Mgr. Dana Procházková, ředitelka, e – mail: zs.opatovec@seznam.cz
  • Mgr. Olga Štilárková, učitelka, e – mail: zsopatovec.stilarkova@seznam.cz
  • Hana Telecká, vychovatelka, e – mail: zsopatovec.telecka@seznam.cz
  • Tereza Zieglerová, učitelka, e – mail: tereza.zieglerova@zsamsopatovec.cz
  • Kateřina Olbertová, vychovatelka, osobní asistentka, e – mail: katerina.olbertova@zsamsopatovec.cz
  • Mgr. Dominika Řehořová Dis., vychovatelka, učitelka, e – mail: dominika.rehorova@zsamsopatovec.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

  • Monika Daňková, kuchařka
  • Michaela Brůžičková,  pomocná kuchařka
  • Blanka Drábíková, uklízečka
  • Marie Blažková, účetní ZŠ, vedoucí stravování

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Olga Štilárková – vedoucí ŠPP, speciální pedagog, logoped
Mgr. Dana Procházková – koordinátor inkluze
Mgr. Dominika Řehořová, Dis. – metodik prevence
Hana Telecká – nápravce SPU