Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Dana Procházková, ředitelka
Mgr. Jolana Sejbalová, učitelka
Mgr. Olga Štilárková, učitelka
Jitka Mauerová, učitelka (aktuálně na MD)
Hana Telecká, vychovatelka
Lenka Myšková, pedagogická asistentka

Nepedagogičtí pracovníci:

Monika Daňková, kuchařka
Petra Herzánová, pomocná kuchařka
Blanka Drábíková, uklízečka
Marie Blažková, účetní ZŠ, vedoucí stravování

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Olga Štilárková – vedoucí ŠPP, speciální pedagog, logoped
Mgr. Dana Procházková – koordinátor inkluze
Mgr. Jolana Sejbalová – metodik prevence
Hana Telecká – nápravce SPU