Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Dana Procházková, ředitelka,  e- mail: zs.opatovec@seznam.cz
Mgr. Jolana Sejbalová, učitelka,  e- mail: zsopatovec.sejbalova@seznam.cz
Mgr. Olga Štilárková, učitelka,   e- mail: zsopatovec.stilarkova@seznam.cz
Hana Telecká, vychovatelka,    e- mail: zsopatovec.telecka@seznam.cz
Lenka Myšková, pedagogická asistentka,  e- mail: zsopatovec.myskova@seznam.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

Monika Daňková, kuchařka,  tel: 730 508 036
Petra Herzánová, pomocná kuchařka
Blanka Drábíková, uklízečka
Marie Blažková, účetní ZŠ, vedoucí stravování

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Olga Štilárková – vedoucí ŠPP, speciální pedagog, logoped
Mgr. Dana Procházková – koordinátor inkluze
Mgr. Jolana Sejbalová – metodik prevence
Hana Telecká – nápravce SPU