Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 v 7. 30 h. Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci také aktovku. Vyučování končí v 8.30 h, tento den nebude školní družina ani oběd. První školní den se všichni žáci budou testovat.