Dne 25. 3. se konal projektový den na téma vynález knihy a její význam. Děti prověřovaly svoje znalosti, paměť a kreativitu na čtyřech stanovištích. Na prvním si vyzkoušely rychlost ručního psaní, tisknutí pomocí tiskátek a tiskárny. Na druhém si prověřily, jak znají významné knihy a spisovatele. Na třetím pracovaly s textem a učily se orientovat ve školní knihovně. A na posledním závěrečném vyráběly vlastní knihu. Děti si uvědomily, jak doba pokročila a jak náročné bylo knihu napsat ručně. Naučily se také v knihách vyhledávat informace a uplatnit je. Projektový den si děti užily a pracovaly, tak jak měly. 

« 1 z 2 »

V úterý 22. 2. proběhl na naší škole Zápis na zkoušku.

« 1 z 3 »

V pondělí 14. 3. jsme navštívili Městské muzeum Svitavy. Žáci z 1. až 3. třídy se zúčastnili programu s názvem Příběhy psané štětcem, 4. a 5. třída byla na programu Malování v galerii. Součástí programů byla nejen prohlídka vystavených obrazů, ale i kresba vlastního obrazu.

Ve čtvrtek 24. 2. prvňáčci společně s paní učitelkou vyrazili do Svitav do Městské knihovny. Děti si prohlédly dětské oddělení. Dále zjistily, co předchází době, než se objeví knížka v knihovně. Seznámily se s paní, která má na starosti v knihovně objednávání knížek, jejich evidenci a katalogizaci. Potom se společně s paní knihovnicí zamyslely nad tím, proč je důležité v běžném životě umět číst. Dětem se v knihovně moc líbilo, proto se tam ještě jednou v květnu vrátí.

V pátek 18. 2. proběhl na naší škole projektový den Média a komunikace. Projektový den byl zaměřen na komunikaci a různá média. Děti byly rozděleny na 7 skupin. Pak chodily po 8 stanovištích, kde plnily různé úkoly. Měly například vyluštit šifru, předvést lidovou písničku ve znakové řeči, vyrobit plakát upozorňující na nebezpeční na internetu apod.

Lyžařský výcvik proběhl od 17. 1. do 21. 1. Letošní školní rok jsme se domluvili, že na lyžařský výcvik pojedeme do Čenkovic.  V pondělí byly děti rozděleny podle svých schopností do skupinek. Pokročilí lyžaři lyžovali na těžších kopcích už od pondělí. Mírně pokročilí lyžaři a úplní začátečníci nejdříve jezdili na malém svahu. Další den mírně pokročilí už lyžovali na velkém kopci. Začátečníci přešli na velký kopec, až se naučili zatáčet a zastavit. Největší překvapení pro nás všechny bylo, že i děti ze školky ve čtvrtek lyžovaly na velkém kopci. Dětem se týden v Čenkovicích jistě líbil a doufáme, že za rok nám to opět vyjde.

« 1 z 2 »