V úterý 17. 5. odpoledne proběhla ve škole edukačně – stimulační hodina pro předškoláky. Naše první schůzka byla zaměřená na zrakové a sluchové vnímání.  Děti to bavilo a učení jim opravdu šlo. Další schůzka proběhne za 14 dní.

« 1 z 2 »

V úterý 10. 5. děti z první a druhé třídy zhlédly výchovný koncert ve Svitavách s názvem Žádný učený z nebe nespadl. Děti se zde zábavnou formou naučily poznávat některé hudební nástroje a trochu hudební teorie. Dále si mohly společně s účinkujícími zazpívat a zatancovat. 

Ve čtvrtek 5. 5. vyjely děti z 1. třídy do Svitav do Městské knihovny. Zde byl pro ně připraven zajímavý program na podporu čtenářské gramotnosti.

V úterý 29. 3. paní učitelka z 1. třídy  pozvala do školy rodiče  s předškoláčky. Současní prvňáčci ukázali předškolákům, jak se hravou formou mohou učit matematice a českému jazyku.  Pak si všichni společně vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli.

Ve středu 27. 4. 2022 proběhl v ZŠ Opatovec tématický zápis žáků do 1. třídy s názvem Školní království. Zúčastnilo se ho 12 žáků. Všechny děti byly šikovné, zápis si užily a většina se do školy těší.

Ve středu 27. 4. 2022 se vybraní žáci a žákyně 1. – 3. třídy zúčastnili fotbalového turnaje  McDonalds cup ve Svitavách. Soutěžilo 6 týmů a naši se umístili na krásném 4. místě. Žákům gratulujeme a děkujeme p. Merkudovi a Lampárkovi za pomoc se zabezpečením a doprovod žáků.

V úterý 12. 4. jsme navštívili Záchrannou stanici a Ekocentrum Pasíčka. Děti zde absolvovaly dva programy. První program se jmenoval Návrat na hnízdiště. Součástí programu bylo promítání diapozitivů o ochraně ptáků v době hnízdění a vyvádění mláďat a o migraci tažného ptactva. Nakonec si mohly vyrobit ptáčka z keramické hlíny.

Druhý program byla prohlídka expozice s výkladem. Děti si vyslechly životní příběhy trvale postižených volně žijících živočichů, jak jim můžeme v přírodě pomoci, jejich životní podmínky atd. Nakonec viděly skoro 40 druhů zvířat z řad pěvců, dravců, sov a savců.