Ve čtvrtek se uskutečnil první ,, Projektový den s odborníky “ s názvem Požární prevence. Do školy přijeli dva profesionální hasiči s interaktivní prezentací  ,, Požární prevence a ochrana obyvatelstva“. Prezentace žáky velmi zaujala a celou dobu napjatě poslouchali. Odpoledne na to navázala práce dětí ve skupinách. Na různých stanovištích si vyzkoušely, co se předtím dozvěděly. Chystaly evakuační zavazadlo, psaly test, zdramatizovaly, jak se zachovají v různých nebezpečných situacích apod.

Rodiče, kteří nestihli prostřednictvím svých dětí objednat knížky z jarních katalogů Albatrosu a Fragmentu tak mohou učinit přes mail. Na adresu zsopatovec.sejbalova@seznam.cz zašlete názvy objednávaných knih, popřípadě naskenovanou objednávku. Děkuji. Mgr. Sejbalová

Oznamujeme všem zákonným zástupcům, že Základní škola Opatovec bude od 11. 3. uzavřena. Pedagogičtí pracovníci budou tento týden přítomni ve škole ve středu 11. 3. a ve čtvrtek 12. 3. od 8h. do 13h. V těchto dnech se mohou rodiče dostavit do školy pro potvrzení týkající se dávek nemocenského pojištění (ošetřování dítěte). Domácí úkoly na příští týden budou vyvěšeny na www. stránkách.

V úterý 25. 2. paní učitelka z 1. třídy  pozvala do školy rodiče  s předškoláčky. Současní prvňáčci ukázali předškolákům, jak se hravou formou mohou učit matematice a českému jazyku.  Pak si všichni společně vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli.

30. 1. 2020 ve škole proběhl projektový den na téma Politik, zastupitel. Navštívil nás pan starosta M. Smetana a p. účetní M. Kloudová, pohovořili o své práci a zodpověděli dotazy žáků. Poté žáci v družstvech řešili úkoly týkající se obce. Vyplňovali test o obci, hledali informace na internetu, pracovali s mapkou Opatovce, vyhledávali informace v občastnících a sehráli scénku na téma „Propagace obce“. Všicni žáci pracovali se zájmem, projektový den se vydařil.

« 1 z 2 »