V pondělí 16. 10. jela první a druhá třída do Fabriky ve Svitavách na divadelní představení Ahoj, světe! Společně s herci jsme projeli celý svět. Některé z dětí si s nimi společně zahrály na jevišti. Divadlo se dětem líbilo a těšíme se zase za rok na další představení.

Tento den byl zaměřen na procvičování chování za mimořádných situací. Začal nácvikem požárního poplachu. Dále družstva plnila úkoly z dopravní výchovy a zdravovědy. Děti nacvičovaly podle předem daného scénaře scénky, jak se zachovají při navozené situaci. Prakticky si vyzkoušely, co patří do evakuačního balíčku. Na závěr odprezentovaly a zhodnotily svou práci.

Drakiáda

Muzeum ve Svitavách