V pondělí 11. 10. 2021 jsme vyrazili do Městské knihovny ve Svitavách. Dětem se tam moc líbilo.

V pondělí 1.11.2021 proběhl projektový den pod názvem Historie regionu. Žáci ve skupinách plnili tyto úkoly:

1.       Vyhledejte na internetu známé osobnosti z okolních měst a napište o nich důležité informace

2.       Přečtěte si pověst ze Svitavska a zdramatizujte ji

3.       Vyhledejte v encyklopediích Svitav, Lačnova, České Třebové a Opatovce důležité informace a doplňte testový list

4.       Zhotovte plakát na téma – město – osobnost – puzzle města – znak

Všichni žáci pracovali se zájmem, což se odrazilo i na velmi dobrém splnění všech úkolů. Projektový den se vydařil.

V úterý 14. 9. proběhla na hřišti TJ každoroční Drakiáda. I když nefoukalo, tak si to děti i jejich rodiče užili.

Ve čtvrtek 9. 9. proběhl ve škole první projektový den na téma Čeho se báli pralidé? Děti byly na začátku rozděleny do skupinek. Jejich úkolem bylo plnit úkoly na 8 stanovištích. Na 1. stanovišti se dozvěděly něco o úrazech a nemocech. Na 2. stanovišti děti vytvářely plakát, který upozorňoval na nějaké nebezpečí. Na dalších stanovištích vyhledávaly důležité pojmy na internetu. Vypracovaly pracovní list, pomocí kterého se dozvěděly, jak se mají chovat při mimořádných situacích. Dále nacvičovaly scénku, pomocí které ostatním dětem ukázaly, jak se mají chovat, když je někdo cizí láká do auta, když se ztratí, když jsou samy doma, když jsou svědkem přepadení nebo požáru. Dětem se projektový den moc líbil.

Ve středu 1. 9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 proběhla každoroční Zahradní slavnost, kde jsme se rozloučili s páťáky a přivítali budoucí prvňáčky.