Ve čtvrtek 13. 6. odpolene proběhla každoroční Zahradní slavnost.

 

V úterý dopoledne vyrazila 1. a 2. třída do Svitav na dopravní hřiště. Děti si vyzkoušely nový vozový park a procvičily si dopravní značky a předpisy.

Ve čtvtek 6. června ráno jsme společně vyrazili na školní výlet do ZOO v Olomouci. Cesta nám rychle uběhla. Než jsme se nadáli, už jsme byli uvnitř ZOO a obdivovali jsme různá zvířata.

V úterý 4. 6. odpoledne jsme se podruhé sešli na edukační hodině. Tentokrát byla zaměřená na sluchové vnímání a grafomotoriku. Předškoláčci si vyzkoušeli, jak mají rozcvičenou ručičku. Pak si zábavnou formou vyzkoušeli, jakou mají paměť a sluch. Dětem se u nás ve škole líbilo a už se těší, až nastoupí do 1. třídy.

V úterý 4. 6.  odpoledne žáci naší školy jako každý rok navštívili dopravní hřiště ve Svitavách. Ověřili si znalosti dopravních předpisů a vyzkoušeli obnovený vozový park.

V pondělí 3. 6. ráno jsme společně s prvňáčky jeli do knihovny ve Svitavách. Děti zde úspěšně absolvovaly Pasování do stavu čtenářů. Potkali jsme zde rytířku Gabrielu z Abecedova. Ta nás provedla celým procesem Pasování. Děti jí musely přečíst správně básničku. Za odměnu dostaly knížku a diplom.

Program letošního dne pro rodiče vycházel z celoročního projektu Hrajeme si na 100 věcí. Všechny úkoly byly založeny na kreativitě soutěžících družstev. Prvním úkolem bylo vytvořit z přidělených kostek a tvarů jednu prostorovou  stavbu, dominantu. Dalším úkolem bylo vyrobit co nejdelší stavbu z domina. Dále rodiče s dětmi museli skákat přes švihadlo, házet basketbalový míč do koše, složit co nejvíce hlavolamů nebo si zahrát hru Lodě a Město, rostlina, zvíře, věc… Došlo i na skládání pokřiku ke Spartakiádě. Musíme konstatovat, že se všem povedlo složit zdařilé pokřiky. Na závěr byly oceněny nejen nejlepší týmy, ale všichni, co se snažili. Pak už si děti užívaly dobrodružství při spaní ve škole.

« 1 z 2 »

V letošním školním roce jsme poprvé vyzkoušeli edukačně- stimulační skupiny pro předškoláky. Naše první schůzka, na téma zrakové vnímání a předmatematické představy, proběhla v úterý 21. 5. 2019. Děti to bavilo a učení jim opravdu šlo. Za odměnu si vyrobily motýlky z kolíčků, které si mohly odnést domů.

18. 5. 2019 odpoledne jsme se tradičně sešli v KD v Opatovci na besídce ke Dni matek. Děti ve škole nacvičily společně s učitelkami pásmo scének a písniček. Také vystoupily děti z kroužku fléten a z kroužku Aerobik společně s paní Peňázovou. Všem se to moc povedlo. Maminkám se vystoupení líbilo.

« 1 z 2 »