Na naší škole proběhl dne 17. 2. 2023 projektový den s názvem „Jaká je škola u mě doma“.  Na začátku se děti seznámily s tématem a vyplnily krátkou tajenku, která byla spojená s kulturou a předsudky. Poté se rozdělily na skupinky a plnily úkoly na čtyřech stanovištích. Na 1. stanovišti se věnovaly čtení a porozumění textu, který popisoval různé kulturní tradice a zvyky v různých zemích světa. Děti si tímto způsobem rozšířily své znalosti o různých kulturách. Na 2. stanovišti odpovídaly na otázky k textu z 1. stanoviště. Na 3. stanovišti se zabývaly šiframi, ve kterých byla zakódovaná slova spojená s tématem kultury. Na 4. stanovišti vytvářely velké plakáty o zemích, které jim byly přiděleny. Na plakátech děti shrnuly informace o místních zvycích, škole, oděvu, hudbě, jídle a dalších kulturních tématech. Projektový den byl ukončen diskuzí a prezentací vytvořených plakátů. Tento projekt byl pro děti velmi inspirativní a obohatil jejich znalosti o různé kulturní tradice, zvyky a předsudky, které se ve společnosti vyskytují.

V pátek 17. 3. ve škole proběhl projektový den s názvem Animáci. Na začátku projektového dne děti zhlédly úvodní díl animované pohádky Krysáci a tvořily myšlenkovou mapu – Co mě napadne, když se řekne Animáci. Potom se rozdělily na skupinky a plnily úkoly na stanovištích. Na 1. stanovišti děti vyráběly vlastní animovaný film. Na 2. stanovišti přiřazovaly k ukázkám z pohádek jejich název a doplňovaly křížovku. Projektový den byl zakončen besedou o tvorbě animovaného filmu s panem Cyrilem Podolským, tvůrcem večerníčku Krysáci. Fotky najdete na facebookové stránce školy.

V úterý 20.12.2022 se konal projektový den na téma Jak se slaví Vánoce v jiných zemích. K motivaci a nabuzení vánoční atmosféry jsme použily pohádku Krtek o Vánocích. Cílem bylo projít 6 stanovišť, na kterých si děti připomněly, jak se slaví vánoční svátky v České republice. Také zjišťovaly, jak to probíhá v sousedních zemích, ale i v těch vzdálenějších. Na 1. stanovišti děti nacvičily scénku, ve které měly co nejlépe vystihnout, jak probíhá štědrovečerní večeře a období vánočních svátků ve vybraném státě. Díky tomu jsme zjistili, že každý tráví Vánoce docela jinak. Na 2. stanovišti vytvářely přání celému světu, aby se nám tu všem žilo hezky. Dále ztvárňovaly plakát, pracovaly s knihou, ve které vyhledávaly odpovědi na otázky zaměřené na tradice. I přes vyšší nemocnosti děti pracovaly s velkým nadšením a velmi se jim dařilo.

Fotogalerii najdete na Facebook stránce ZŠ Opatovec.

V úterý 24. 1. proběhlo školní kolo v recitační soutěži. I přes nervozitu některých zúčastněných dětí se soutěž vyvedla a všichni si to užili.

Výsledková listina:

  1. třída: 1. místo – M. Kudrnová, 2. místo – S. Dobiášová, 3. místo – M. Zedník
  2. třída: 1. místo – J. Telecký, 2. místo – T. Telecký, 3. místo – D. Merkudová
  3. třída: 1. místo – L. Šimůnek, 2. místo – V. Grundová, 3. místo – M. Kalinová
  4. třída: 1. místo – A. Filipi, 2. místo – N. Bartošová, 3. místo – D. Hroch
  5. třída: 1. místo – J. Kösslerová, 2. místo – J. Pokorný, 3. místo – J. Merkuda

Fotogalerii najdete na Facebook stránce ZŠ Opatovec.

Dne 28. 11. 2022 proběhla v 1. třídě Slavnost Slabikáře za účasti rodičů. Děti plnily různé úkoly zaměřené na čtenářství a za jejich splnění získávaly obrázky pohádkových postaviček. Děti byly velmi šikovné, všechny úkoly splnily, a proto jim paní ředitelka – královna Slabikářka – slavnostně předala Slabikář. Nakonec byly ještě odměněny sladkou dobrůtkou.