Ve středu 22. 6. ráno jsme společně s prvňáčky jeli do Ottenderferovy knihovny ve Svitavách. Děti zde úspěšně absolvovaly Pasování do stavu čtenářů. Potkali jsme zde rytířku Gabrielu z Abecedova. Ta nás provedla celým procesem Pasování. Děti jí musely přečíst správně básničku. Za odměnu dostaly knížku a diplom.

V úterý 21. 6. děti vyrazily do Svitav na dopravní hřiště. Vyzkoušely si nový vozový park a procvičily si dopravní značky a předpisy. Výlet se nám vydařil.

Ve čtvrtek 16. 6. odpoledne proběhla každoroční Zahradní slavnost, kde jsme přivítali budoucí školáky a rozloučily se s páťáky. Následoval tanec dětí na píseň Mumuland. Maminky připravily bohaté občerstvení, na kterém si děti nakonec pochutnaly.

« 1 z 2 »

V úterý 31. 5. proběhla naše druhá edukačně- stimulační hodina pro předškoláky, která byla zaměřená na předmatematické představy a grafomotoriku.

V pondělí 6. 6. jsme jeli na školní výlet do Punkevních jeskyní. O půl osmé ráno jsme odjížděli od školy. Po příjezdu na parkoviště u hotelu Skalní mlýn se děti nasvačily. Poté následovala jízda vláčkem a lanovkou až na parkoviště u chaty Macocha. Zde si mohly děti nakoupit různé suvenýry a dárečky u stánků. Také se podívaly z horního a spodního můstku na dno propasti Macocha. Po obědě jsme sjeli lanovkou dolů a šli na prohlídku Punkevních jeskyní. Po projížďce na lodičkách už nás čekal jen odjezd zpátky domů. I přes počáteční nepřízeň počasí se výlet vydařil a dětem se líbil.

V úterý 24. 5. odpoledne proběhl ve škole Projektový den pro rodiče. Program letošního dne pro rodiče vycházel z celoročního projektu ,,Trocha historie nikoho nezabije“. Všechny úkoly byly založeny na kreativitě soutěžících družstev. Prvním úkolem bylo vytvořit z přidělených kostek jednu prostorovou stavbu z České republiky. Dalším úkolem bylo uhádnout pověsti na základě obrázku nebo části textu, spojit známé historické dvojice k sobě a vyluštit zašifrovaný text. Dále rodiče s dětmi museli házet míč na mamuta, poskládat ohniště, složit puzzle, najít princezně ztracené korále, složit co nejvíc staveb z kostek nebo dát dohromady identikit hledané osoby. Došlo i na pokusy, kdy družstva hledala jed v lahvičkách. Na závěr byly oceněny nejen nejlepší týmy, ale všichni, co se snažili. Pak už si děti užívaly dobrodružství při spaní ve škole.

« 1 z 2 »

Po dvouleté přestávce jsme připravili na Den matek program s názvem Láska kvete v každé době. Inspirováni celoročním projektem ,,Trocha historie nikoho nezabije“ jsme nacvičili několik vystoupení. Děti ze školní družiny ve vystoupení Praprapradávno předvedly, jak se žilo v pravěku. Prvňáčci zahráli, jak to asi bylo s příchodem starých Slovanů na naše území. Čtvrťáci a páťáci zaujali veselou, veršovanou dramatizací pověsti Dívčí válka. Malí Šikulové pak první půli ukončili návrat do minulosti vyprávěním o Karlu IV. Po přestávce se více tančilo, děvčata a chlapci z kroužku Šikulů nachystali vystoupení s názvem Marnivá sestřenice, O mlsné princezně a Jiná doba, jiný tanec. Celé vystoupení jsme oživili hrou na flétny a písněmi. Hlavně písnička Maminčin perník, která zazněla na závěr, měla velký úspěch. Další fotky budou přidány později.

V pátek 20. 5.   v první třídě proběhla akce „Veselé zoubky“  pod záštitou DM drogerie markt s.r.o., která dětem poslala dárkový balíček zaměřený na péči o dětský chrup. Povídali jsme si o prevenci zubního kazu. Děti se dozvěděly o nebezpečí zubního kazu a o správném čištění zubů. Pak zhlédly  vzdělávací DVD – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek,  vše si zopakovaly a procvičily na interaktivní tabuli a v pracovním listu.