Ve středu 13. 11. jsme se jeli podívát do svitavské Fabriky na program žáků tanečního oboru ZUŠ. Těšili jsme se hlavně na vystoupení, ve kterých tancovaly Verča Peňázová, Adélka Kloudová a Baruška Šamalíková. Na závěr jsme si udělali společnou fotku, na které nechyběly naše tanečnice a také bývalé opatovecké žákyně Klárka Kudrnová a Janča Kučerová.

Ve středu 6. 11. proběhl v naší škole pod názvem „Média a povolání“ první projektový den letošního školního roku. Žáci zjišťovali, která povolání jsou nutná ke vzniku filmu nebo časopisu. Také si vytvářeli návrh svého školního časopisu se zaměřením na třídění odpadu.

« 1 z 2 »

Prohlašujeme, že 6. 11. 2019 se ke stávce zaměstnanců školství nepřipojíme, i když souhlasíme se stanoviskem odborů, zejména s protestem proti stále narůstající administrativě.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Opatovec

V úterý 22. 10. proběhlo tradiční Dýňování. Děti si mohly přinést z domu dýni a v rámci hodiny VV si ji vydlabaly a ozdobily. Myslím si, že se jim to moc povedlo.Výsledek jejich snažení jste mohli vidět ten den před školou.

« 1 z 2 »

Ve středu 16. 10. jsme vyjeli do Městské knihovny ve Svitavách, kde pro nás knihovnice připravily program. Poté následovala prohlídka knihovny.

exkurze do Prahy