Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí  4. 9. 2023  v  7. 30 h.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci také aktovku.

Vyučování končí v 8. 30 h, tento den nebude školní družina ani oběd.

V úterý 31. 5. odpoledne proběhl ve škole Projektový den pro rodiče s názvem Hry bez hranic. Všechny úkoly byly založeny na kreativitě soutěžících družstev. Prvním úkolem bylo vyluštit křížovku. Dalším úkolem bylo vyrobit stejný obrázek z ovoce podle předlohy. Dále rodiče s dětmi museli postavit pyramidu, zabalit mumii, pomoci Pátkovi dovézt jídlo a pití. Na závěr byly oceněny nejen nejlepší týmy, ale i všichni ostatní. Pak si děti opekly špekáčky, zadováděly si na hřišti a po večeři už si užívaly dobrodružství při spaní ve škole. Fotky najdete na naši facebookové stránce.

V sobotu 20. 5. proběhl v Kulturním domě v Opatovci již tradiční  Den matek tentokrát  s názvem Cestujeme po světě. Děti ze školní družiny vystoupily jako Indiáni. Prvňáčci a druháčci si zahráli na rybičky v moři. Čtvrťáci a páťáci doprovázeli africké písně na netradiční hudební nástroje Boomwhackers  a zazpívali anglickou písničku. Třeťáci cestovali za doprovodu anglické písničky  autobusem. Děti z kroužku Šikulů předvedly hru o cestování na moři. Celé vystoupení bylo oživeno zpěvem a hrou na flétny. Při závěrečné písničce Chválím tě, země má, která zazněla na závěr od dětí z MŠ i ZŠ, se někteří neubránili dojetí. Fotky a videa naleznete na naši facebookové stránce.

Na naší škole proběhl dne 17. 2. 2023 projektový den s názvem „Jaká je škola u mě doma“.  Na začátku se děti seznámily s tématem a vyplnily krátkou tajenku, která byla spojená s kulturou a předsudky. Poté se rozdělily na skupinky a plnily úkoly na čtyřech stanovištích. Na 1. stanovišti se věnovaly čtení a porozumění textu, který popisoval různé kulturní tradice a zvyky v různých zemích světa. Děti si tímto způsobem rozšířily své znalosti o různých kulturách. Na 2. stanovišti odpovídaly na otázky k textu z 1. stanoviště. Na 3. stanovišti se zabývaly šiframi, ve kterých byla zakódovaná slova spojená s tématem kultury. Na 4. stanovišti vytvářely velké plakáty o zemích, které jim byly přiděleny. Na plakátech děti shrnuly informace o místních zvycích, škole, oděvu, hudbě, jídle a dalších kulturních tématech. Projektový den byl ukončen diskuzí a prezentací vytvořených plakátů. Tento projekt byl pro děti velmi inspirativní a obohatil jejich znalosti o různé kulturní tradice, zvyky a předsudky, které se ve společnosti vyskytují.

V pátek 17. 3. ve škole proběhl projektový den s názvem Animáci. Na začátku projektového dne děti zhlédly úvodní díl animované pohádky Krysáci a tvořily myšlenkovou mapu – Co mě napadne, když se řekne Animáci. Potom se rozdělily na skupinky a plnily úkoly na stanovištích. Na 1. stanovišti děti vyráběly vlastní animovaný film. Na 2. stanovišti přiřazovaly k ukázkám z pohádek jejich název a doplňovaly křížovku. Projektový den byl zakončen besedou o tvorbě animovaného filmu s panem Cyrilem Podolským, tvůrcem večerníčku Krysáci. Fotky najdete na facebookové stránce školy.