V úterý 14. 9. proběhla na hřišti TJ každoroční Drakiáda. I když nefoukalo, tak si to děti i jejich rodiče užili.

Ve čtvrtek 9. 9. proběhl ve škole první projektový den na téma Čeho se báli pralidé? Děti byly na začátku rozděleny do skupinek. Jejich úkolem bylo plnit úkoly na 8 stanovištích. Na 1. stanovišti se dozvěděly něco o úrazech a nemocech. Na 2. stanovišti děti vytvářely plakát, který upozorňoval na nějaké nebezpečí. Na dalších stanovištích vyhledávaly důležité pojmy na internetu. Vypracovaly pracovní list, pomocí kterého se dozvěděly, jak se mají chovat při mimořádných situacích. Dále nacvičovaly scénku, pomocí které ostatním dětem ukázaly, jak se mají chovat, když je někdo cizí láká do auta, když se ztratí, když jsou samy doma, když jsou svědkem přepadení nebo požáru. Dětem se projektový den moc líbil.

Ve středu 1. 9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 proběhla každoroční Zahradní slavnost, kde jsme se rozloučili s páťáky a přivítali budoucí prvňáčky.

Ve středu po obědě jsme celá škola vyjeli na školu v přírodě do Oucmanic. Po příjezdu se děti ubytovaly, poté byly rozděleny na dvě skupiny(1. – 3. třída, 4. a 5. třída). Každá skupina měla svůj program po celý pobyt. Dětem se v Oucmanicích moc líbilo.

Ve středu ráno jsme společně s prvňáčky jeli do knihovny ve Svitavách. Děti zde úspěšně absolvovaly Pasování do stavu čtenářů. Potkali jsme zde rytířku Gabrielu z Abecedova. Ta nás provedla celým procesem Pasování. Děti jí musely přečíst správně básničku. Za odměnu dostaly knížku a diplom.

« 1 z 2 »

V úterý 1. 6. do naší školy zavítali budoucí prvňáčci na edukační hodinu. Děti si vyzkoušely, jak to bude vypadat, až z nich budou školáci. Všechny děti byly šikovné, úkoly plnily s nadšením a bez chyby. Do školy už se moc a moc těší.

« 1 z 2 »

V úterý 25. 5. jsme po dlouhé době měli projektový den. Do školy zavítal cestovatel Adam Lelek autor projektu –Planeta Země 3000. Poutavým způsobem vyprávěl na téma Zvířata kolem nás. Přitom promítal dokumentární film svých cest. Z kapacitních důvodů jsme byli rozděleni do dvou skupin. Polovina sledovala program a druhá plnila na čtyřech stanovištích úkoly na téma „Cestovatelé a cestování“. Pak se skupiny vyměnily. Každé družstvo si vylosovalo příběh z knížky ,,Cestování po světě “ o partě dětí, která navštíví některou ze zemí světa. Na základě tohoto příběhu měla jednotlivá družstva vytvořit cestovatelský deník, kde budou obrázky z této země, údaje o ní, na mapě vyznačená cesta z ČR do této země apod. Na jiném stanovišti sestavila družstva puzzle Svět a pomocí Albi kouzelného pera vyhledávala odpovědi na zadané otázky. Přichystáno bylo i několik pracovních listů, které prověřili znalost cizokrajných živočichů, turistických a mapových značek. Pro nejmladší členy družstev byly připraveny zábavné úkoly jako například dokreslit svetr s norským vzorem nebo domalovat indiánský totem.