Od 1.9. 2022 do 22.12.2022 je škola opět zapojena do projektu financovaného z prostředků EU Doučování. Program je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Vybraní žáci budou po vyučování doučováni třídními učiteli a p. asistentkou. Na toto období škola získala 13 800,- Kč.

V úterý 13. září jsme navštívili naše hlavní město. V hodinách prvouky a vlastivědy se třeťáci, čtvrťáci a páťáci na exkurzi dobře připravili. Cesta vlakem z České Třebové uběhla velmi rychle. Na hlavním nádraží jsme nasedli na metro, někteří poprvé v životě, a vystoupili ve stanici Hradčanská. Dál už jsme pokračovali pěšky. Došli jsme k Pražskému hradu, kde všichni museli projít bezpečnostním rámem. Prohlédli jsme si první a druhé nádvoří, Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Pak jsme počkali na střídání hradní stráže. Po zámeckých schodech jsme se přes Karlův most vydali do centra. Na Staroměstském náměstí jsme navštívili stánky se suvenýry a pak u orloje počkali na celou hodinu. Naše kroky pak zamířily na Václavské náměstí, kde jsme si u sochy sv. Václava udělali společnou fotku. Následovala cesta tramvají na Újezd a jízda lanovkou na Petřín. Už jsme se těšili na zrcadlové bludiště a také na Petřínskou rozhlednu, ze které byl nádherný rozhled na celou Prahu. Bohužel všechno jednou končí a my jsme se museli vydat na zpáteční cestu. Sice nás všechny už bolely nohy, ale díky nádhernému počasí jsme si výlet opravdu

Ve čtvrtek 8. 9. jsme vyjeli do Městské knihovny ve Svitavách na program, který připravily paní knihovnice. Po programu si mohly děti prohlédnout i knihovnu.

Ve čtvrtek 1. 9. v 7. 30 proběhlo slavnostní zahájení školní roku. Děti z 1. třídy přišel přivítat pan starosta a daroval jim na památku knížku.

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek  1. 9. 2022  v  7. 30 h.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci také aktovku.

Vyučování končí v 8. 15 h, tento den nebude školní družina ani oběd.

V pátek 2.9. bude vyučování do 11.10h,  provoz školní družiny  od 6.30  do 15.45.

Ve čtvrtek 30. 6. děti dostaly vysvědčení a odměny, které získaly za svoji práci během celého školního roku.

Ve středu 22. 6. ráno jsme společně s prvňáčky jeli do Ottenderferovy knihovny ve Svitavách. Děti zde úspěšně absolvovaly Pasování do stavu čtenářů. Potkali jsme zde rytířku Gabrielu z Abecedova. Ta nás provedla celým procesem Pasování. Děti jí musely přečíst správně básničku. Za odměnu dostaly knížku a diplom.

V úterý 21. 6. děti vyrazily do Svitav na dopravní hřiště. Vyzkoušely si nový vozový park a procvičily si dopravní značky a předpisy. Výlet se nám vydařil.