Každou středu na naší škole probíhá pro žáky 4. a 5. třídy čtenářský klub, který je zaměřen na podporu čtenářství. Snažím se děti nadchnout ke čtení, zlepšovat techniku čtení a zlepšovat čtení s porozuměním. Společně pracujeme s různými texty a knihami. Hrajeme různé čtenářské hry.

Nahlédněte společně s námi do výtvarného tvoření ve ŠD. Tentokráte malovali prvňáčci.