V pondělí 2. 9. v 7. 30 proběhlo slavnostní zahájení školní roku. Děti z 1. třídy přišel přivítat pan starosta a daroval jim na památku knížku.

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí  2. 9. 2019 v 7. 30 h.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci také aktovku.

Vyučování končí v 8.30 h, tento den nebude školní družina ani oběd.

Dne 12. 6. se vybraní žáci zúčastnili závodu atletické všestrannosti ve Svitavách. Všichni se moc snažili, ale nejlepších výsledků dosáhli tito žáci.

  1. m. – J. Kučerová- 5. třída
  2. m.  – N. Herzánová- 4. tř.  a T. Mrštný – 4. tř.
  3. m. – A. Kloudová – 4. tř. a M. Bureš – 5. tř.

Družstvo našich žáků se umístilo na krásném 3. místě.