V pátek 17. 3. ve škole proběhl projektový den s názvem Animáci. Na začátku projektového dne děti zhlédly úvodní díl animované pohádky Krysáci a tvořily myšlenkovou mapu – Co mě napadne, když se řekne Animáci. Potom se rozdělily na skupinky a plnily úkoly na stanovištích. Na 1. stanovišti děti vyráběly vlastní animovaný film. Na 2. stanovišti přiřazovaly k ukázkám z pohádek jejich název a doplňovaly křížovku. Projektový den byl zakončen besedou o tvorbě animovaného filmu s panem Cyrilem Podolským, tvůrcem večerníčku Krysáci. Fotky najdete na facebookové stránce školy.

V úterý 20.12.2022 se konal projektový den na téma Jak se slaví Vánoce v jiných zemích. K motivaci a nabuzení vánoční atmosféry jsme použily pohádku Krtek o Vánocích. Cílem bylo projít 6 stanovišť, na kterých si děti připomněly, jak se slaví vánoční svátky v České republice. Také zjišťovaly, jak to probíhá v sousedních zemích, ale i v těch vzdálenějších. Na 1. stanovišti děti nacvičily scénku, ve které měly co nejlépe vystihnout, jak probíhá štědrovečerní večeře a období vánočních svátků ve vybraném státě. Díky tomu jsme zjistili, že každý tráví Vánoce docela jinak. Na 2. stanovišti vytvářely přání celému světu, aby se nám tu všem žilo hezky. Dále ztvárňovaly plakát, pracovaly s knihou, ve které vyhledávaly odpovědi na otázky zaměřené na tradice. I přes vyšší nemocnosti děti pracovaly s velkým nadšením a velmi se jim dařilo.

Fotogalerii najdete na Facebook stránce ZŠ Opatovec.

V úterý 24. 1. proběhlo školní kolo v recitační soutěži. I přes nervozitu některých zúčastněných dětí se soutěž vyvedla a všichni si to užili.

Výsledková listina:

  1. třída: 1. místo – M. Kudrnová, 2. místo – S. Dobiášová, 3. místo – M. Zedník
  2. třída: 1. místo – J. Telecký, 2. místo – T. Telecký, 3. místo – D. Merkudová
  3. třída: 1. místo – L. Šimůnek, 2. místo – V. Grundová, 3. místo – M. Kalinová
  4. třída: 1. místo – A. Filipi, 2. místo – N. Bartošová, 3. místo – D. Hroch
  5. třída: 1. místo – J. Kösslerová, 2. místo – J. Pokorný, 3. místo – J. Merkuda

Fotogalerii najdete na Facebook stránce ZŠ Opatovec.

Dne 28. 11. 2022 proběhla v 1. třídě Slavnost Slabikáře za účasti rodičů. Děti plnily různé úkoly zaměřené na čtenářství a za jejich splnění získávaly obrázky pohádkových postaviček. Děti byly velmi šikovné, všechny úkoly splnily, a proto jim paní ředitelka – královna Slabikářka – slavnostně předala Slabikář. Nakonec byly ještě odměněny sladkou dobrůtkou.

Naše škola se letos zapojila do soutěže Logická olympiáda, která byla pořádaná Mensou ČR. Soutěž Logická olympiáda byla unikátní v tom, že v ní o úspěchu rozhodovalo logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí.

Soutěž byla rozdělena do těchto kategorií:

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3. – 5. třída)

Základní kolo proběhlo v říjnu.

V kategorii A1 jsme se neúčastnili.

V kategorii A2 se zapojilo v celé republice 4293 dětí a v našem kraji 265 dětí.

Za naši školu soutěžil T. Telecký, který se umístil na úžasném 6. – 11. místě v kraji, v celé republice to bylo 139. – 255. místo.

V kategorii A se zapojilo v celé republice 17701 dětí a v našem kraji 1073 dětí.

Za naši školu soutěžili E. Kudrnová, V. Klusoňová  a L. Šimůnek.

E. Kudrnová byla 97. – 101. místě v kraji a v celé republice na 2126. – 2228. místě.

L. Šimůnek byl 339. – 353. místě v kraji a v celé republice na 7150. – 7367. místě.

Účastníkům gratulujeme za skvělou reprezentaci naší školy.