Dne 12. 6. se vybraní žáci zúčastnili závodu atletické všestrannosti ve Svitavách. Všichni se moc snažili, ale nejlepších výsledků dosáhli tito žáci.

  1. m. – J. Kučerová- 5. třída
  2. m.  – N. Herzánová- 4. tř.  a T. Mrštný – 4. tř.
  3. m. – A. Kloudová – 4. tř. a M. Bureš – 5. tř.

Družstvo našich žáků se umístilo na krásném 3. místě.

Ve čtvrtek 13. 6. odpolene proběhla každoroční Zahradní slavnost.

 

V úterý dopoledne vyrazila 1. a 2. třída do Svitav na dopravní hřiště. Děti si vyzkoušely nový vozový park a procvičily si dopravní značky a předpisy.

Ve čtvtek 6. června ráno jsme společně vyrazili na školní výlet do ZOO v Olomouci. Cesta nám rychle uběhla. Než jsme se nadáli, už jsme byli uvnitř ZOO a obdivovali jsme různá zvířata.

V úterý 4. 6. odpoledne jsme se podruhé sešli na edukační hodině. Tentokrát byla zaměřená na sluchové vnímání a grafomotoriku. Předškoláčci si vyzkoušeli, jak mají rozcvičenou ručičku. Pak si zábavnou formou vyzkoušeli, jakou mají paměť a sluch. Dětem se u nás ve škole líbilo a už se těší, až nastoupí do 1. třídy.

V úterý 4. 6.  odpoledne žáci naší školy jako každý rok navštívili dopravní hřiště ve Svitavách. Ověřili si znalosti dopravních předpisů a vyzkoušeli obnovený vozový park.