Aktuální informace

Aktuální informace pro rodiče ohledně učiva:

Milí rodiče, moc nás současná situace mrzí, ale bohužel se na základě vyhlášení vlády bude distanční výuka týkat už i naší ZŠ. Upozorňujeme rodiče, že distanční výuka je ze zákona povinná. Prosíme Vás tedy o spolupráci a připojování do online výuky přes notebook, počítač, tablet či telefon.

Rozpis, jak budou následující 3 týdny probíhat:

  • 10. – 16.10. 2020 à ÚKOLY, PRACOVNÍ LISTY…
  • 10. – 23.10. 2020 à DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKA
  • 10. – 30.10. 2020 à PODZIMNÍ PRÁZDNINY (domácí úkoly)

Rozvrh pro on – line výuku

Důležité upozornění škola získala licenci na online učebnu od společnosti google. Všem bude přidělen školní email a přístup do učebny.

Učebnu naleznete na této adrese: https://gsuite.google.com/dashboard

Pro procvičování a opakování učiva doporučujeme tyto www. stránky:

www.ucebnice-online.cz,https://skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz, www.alfbook.cz (heslo: ucimesedoma)

Nakladatelství Nová škola nabízí dětem na jejich stránkách interaktivní učebnice. Najdete to pod tímto odkazem: www.NovaSkolaDUHA.cz/certifikaty/

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Základní škola Opatovec zahájí svoji činnost 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Provoz školy a školní družiny bude probíhat běžným způsobem s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19. Zvýšená pozornost bude věnována hygienickým podmínkám – ve škole budou i nadále k dispozici nádoby s dezinfekcí, jednorázové papírové ručníky, celé prostory školy budu pravidelně několikrát denně dezinfikovány, místnosti budou často větrány. Nošení roušek v budově školy není prozatím nařízeno. Pro případ náhlé potřeby prosíme o uložení jedné roušky v sáčku do pytlíku u lavice.

Důraz bude kladen také zejména na osobní a respirační hygienu u dětí. Děti si po příchodu do budovy a poté pravidelně několikrát denně budou důkladně mýt ruce. Na kýchání a smrkání budou používat papírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí do koše a opět si důkladně umyjí ruce.

Žádáme zákonné zástupce či jiný doprovod dětí, aby zvážili svůj pobyt v budově školy, popř. ho zkrátili na nezbytně nutnou dobu. Samozřejmě budeme tolerovat doprovod zejména prvňáčků na začátku školního roku.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Z tohoto důvodu upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.) nemohou do školy vstoupit. V případě zjištění uvedených příznaků je povinnosti školy ihned žáka izolovat a informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce poté telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Prosíme rodiče o vzájemnou ohleduplnost a trpělivost při dodržování nutných pravidel v této výjimečné době. Také my se budeme snažit vyjít maximálně vstříc jak potřebám dětí tak Vám. Začátek školního roku budeme věnovat především adaptaci žáků po návratu do školy, zjišťování nerovností v učivu a poté plynule navazovat na aktuální dovednosti a znalosti žáků.

O aktuálních informacích a případných omezeních či nařízeních budeme vždy včas informovat, prosíme tedy o pravidelné sledování webových stránek školy.