Aktuální informace

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek  1. 9. 2022  v  7. 30 h.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci také aktovku.

Vyučování končí v 8. 15 h, tento den nebude školní družina ani oběd.

V pátek 2.9. bude vyučování do 11.10h,  provoz školní družiny  od 6.30  do 15.45.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Základní škola Opatovec zahájí svoji činnost 1. 9. 2022 v plném rozsahu. Provoz školy a školní družiny bude probíhat běžným způsobem s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19. Zvýšená pozornost bude věnována hygienickým podmínkám – ve škole budou i nadále k dispozici nádoby s dezinfekcí, jednorázové papírové ručníky, celé prostory školy budu pravidelně několikrát denně dezinfikovány, místnosti budou často větrány. Nošení roušek v budově školy není prozatím nařízeno. 

Důraz bude kladen také zejména na osobní a respirační hygienu u dětí. Děti si po příchodu do budovy a poté pravidelně několikrát denně budou důkladně mýt ruce. Na kýchání a smrkání budou používat papírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí do koše a opět si důkladně umyjí ruce.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Z tohoto důvodu upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.) nemohou do školy vstoupit. V případě zjištění uvedených příznaků je povinnosti školy ihned žáka izolovat a informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce poté telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

O aktuálních informacích a případných omezeních či nařízeních budeme vždy včas informovat, prosíme tedy o pravidelné sledování webových stránek školy.