Aktuální informace

Aktuální informace pro rodiče ohledně učiva:

Milí rodiče, moc nás současná situace mrzí, ale bohužel se na základě vyhlášení vlády bude distanční výuka týkat už i naší ZŠ. Upozorňujeme rodiče, že distanční výuka je ze zákona povinná. Prosíme Vás tedy o spolupráci a připojování do online výuky přes notebook, počítač, tablet či telefon.

INFORMACE PRO RODIČE

rozvrh 1. TŘÍDA

rozvrh 2. TŘÍDA

rozvrh 3. TŘÍDA

rozvrh 4. TŘÍDA

rozvrh 5. TŘÍDA

Učebnu naleznete na této adrese: https://gsuite.google.com/dashboard

Videa pro ovládání učebny:

 

 

Pro procvičování a opakování učiva doporučujeme tyto www. stránky:

www.ucebnice-online.cz,https://skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz, www.alfbook.cz (heslo: ucimesedoma)

Nakladatelství Nová škola nabízí dětem na jejich stránkách interaktivní učebnice. Najdete to pod tímto odkazem: www.NovaSkolaDUHA.cz/certifikaty/

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Základní škola Opatovec zahájí svoji činnost 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Provoz školy a školní družiny bude probíhat běžným způsobem s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19. Zvýšená pozornost bude věnována hygienickým podmínkám – ve škole budou i nadále k dispozici nádoby s dezinfekcí, jednorázové papírové ručníky, celé prostory školy budu pravidelně několikrát denně dezinfikovány, místnosti budou často větrány. Nošení roušek v budově školy není prozatím nařízeno. Pro případ náhlé potřeby prosíme o uložení jedné roušky v sáčku do pytlíku u lavice.

Důraz bude kladen také zejména na osobní a respirační hygienu u dětí. Děti si po příchodu do budovy a poté pravidelně několikrát denně budou důkladně mýt ruce. Na kýchání a smrkání budou používat papírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí do koše a opět si důkladně umyjí ruce.

Žádáme zákonné zástupce či jiný doprovod dětí, aby zvážili svůj pobyt v budově školy, popř. ho zkrátili na nezbytně nutnou dobu. Samozřejmě budeme tolerovat doprovod zejména prvňáčků na začátku školního roku.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Z tohoto důvodu upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.) nemohou do školy vstoupit. V případě zjištění uvedených příznaků je povinnosti školy ihned žáka izolovat a informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce poté telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Prosíme rodiče o vzájemnou ohleduplnost a trpělivost při dodržování nutných pravidel v této výjimečné době. Také my se budeme snažit vyjít maximálně vstříc jak potřebám dětí tak Vám. Začátek školního roku budeme věnovat především adaptaci žáků po návratu do školy, zjišťování nerovností v učivu a poté plynule navazovat na aktuální dovednosti a znalosti žáků.

O aktuálních informacích a případných omezeních či nařízeních budeme vždy včas informovat, prosíme tedy o pravidelné sledování webových stránek školy.