Oznámení

Od 1.9. 2022 do 22.12.2022 je škola opět zapojena do projektu financovaného z prostředků EU Doučování. Program je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Vybraní žáci budou po vyučování doučováni třídními učiteli a p. asistentkou. Na toto období škola získala 13 800,- Kč.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka